Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

Nowe programy Interreg - seminarium

Grafika - Nowe programy Interreg - seminarium

Podczas seminarium pt. „Programy Interreg Region Morza Bałtyckiego, Interreg Europa Środkowa, Interreg Europa dla województwa kujawsko-pomorskiego”, które odbyło się 11 stycznia 2022 roku w trybie zdalnym, przybliżono podstawowe informacje nt. nowych programów Interreg dla perspektywy 2021-2027, dostępnych dla beneficjentów z terenu województwa kujawsko-pomorskiego oraz omówiono zasady pierwszych naborów projektów. Spotkanie zorganizowano we współpracy ze stowarzyszeniem „Europa Kujaw i Pomorza”.

 

Programy Interreg oparte przede wszystkim na międzynarodowej wymianie doświadczeń, opracowaniu dokumentów strategicznych i projektowych oraz realizacji działań pilotażowych, umożliwiają współpracę samorządów, organizacji pozarządowych, instytucji otoczenia biznesu czy podmiotów prywatnych. Oferują szeroki wachlarz tematyczny związany z wyzwaniami Wspólnoty w trzeciej dekadzie XXI w., a poziom dofinansowania dla wszystkich podmiotów sięga 80% wydatków kwalifikowalnych.

 

W pierwszej części spotkania głos zabrali przedstawiciele Departamentu Współpracy Terytorialnej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Krajowego Punktu Kontaktowego dla programów Interreg – Monika Strojecka-Gevorgyan oraz Anna Stol. Część druga poświęcona była prezentacji doświadczeń zdobytych przez obecnych beneficjentów programów międzynarodowych, w tym. Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego, Urząd Miasta Bydgoszczy, Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” oraz Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W seminarium udział wzięło 88 osób.

 

Prezentacje przedstawione podczas seminarium:

Regionalny Punkt Kontaktowy Interreg

 

Nowe programy Interreg - seminarium online

 

 

 

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone