Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

Przez cały rok z KPCEN Toruń

Logo KPCEN w Toruniu

Kilka prowadzonych przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu form doskonalenia pozwala konsultantom towarzyszyć nauczycielom w rozwoju przez cały rok szkolny 2021/2022:

 

  • Akademia zarządzania – seminaria organizowane przez Sławomira Żebrowskiego, dyrektora KPCEN w Toruniu dla kadry kierującej przedszkolami, szkołami i placówkami edukacyjnymi w naszym regionie. W tym roku szkolnym tematami wiodącymi są zmiany w przepisach prawa oświatowego oraz dobrostan dyrektora i nauczyciela. Do tej pory odbyły się po dwa spotkania w Toruniu i Brodnicy, kolejne zaplanowane jest na luty. W Akademii zarządzania uczestniczy 84 dyrektorów;
  • Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą – to forma dla nauczycieli, którzy chcą zdobyć kwalifikacje do zajmowania stanowisk kierowniczych w placówkach oświatowych. Organizuje ją Sławomir Żebrowski, a prowadzącymi zajęcia są nasi konsultanci i zaproszeni specjaliści. Tematyka spotkań obejmuje przywództwo edukacyjne w szkole, przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego, politykę oświatową – dyrektor jako lider w środowisku, zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym oraz zarządzanie zasobami ludzkimi;
  • Akademia trenera wspomagania – kierowana przez Agnieszkę Przybyszewską, wicedyrektor KPCEN w Toruniu, umożliwia nauczycielom rozwój ich umiejętności w zakresie wspomagania pracy szkoły. Wymiana doświadczeń w zakresie stosowania ciekawych metod pracy jest dużą inspiracją dla uczestniczek tej formy doskonalenia;
  • Sieci współpracy i samokształcenia to kolejna okazja do cyklicznych spotkań nauczycieli z konsultantami KPCEN w Toruniu i specjalistami z zakresu wybranych dziedzin. W roku szkolnym 2021/2022 nasi konsultanci i doradcy metodyczni organizują 14 sieci współpracy.

 

„Uczący się powinien wiedzieć, umieć, chcieć” (Burrhus Frederic Skinner). Z satysfakcją obserwujemy zaangażowanie i rozwój nauczycieli korzystających z naszej oferty i doceniamy wytrwałość tych, którzy biorą udział w formach doskonalenia trwających cały rok szkolny.

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone