Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

  • Start
  • Edukacja
  • Ziemia - nasz wspólny dom: seminarium i warsztaty ekologiczne online organizowane przez Bibliotekę Pedagogiczną Toruniu

Ziemia - nasz wspólny dom: seminarium i warsztaty ekologiczne online organizowane przez Bibliotekę Pedagogiczną Toruniu

Seminarium grafika

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu zaprasza do udziału w seminarium i warsztatach online: Ziemia - nasz wspólny dom, które odbędą się 11 lutego (seminarium), godz. 14:30-16:45 i 14 lutego (warsztaty), godz. 16:00-17:30. Wydarzenia adresowane są do nauczycieli, bibliotekarzy i wszystkich zainteresowanych proponowaną tematyką. Udział zarówno w seminarium, jak i warsztatach jest bezpłatny.

 

Edukacja ekologiczna jest jednym z wyzwań naszych czasów. „Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach i rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne” zostały wymienione wśród tegorocznych podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa. Choć nie zawsze i nie wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, troska o naszą planetę – Ziemię – może mieć ogromny wpływ nie tylko na życie przyszłych pokoleń, lecz również na nasze. Panująca obecnie pandemia COVID-19 jest czasem szczególnie sprzyjającym spędzaniu wolnego czasu na łonie natury. Warto więc zarówno dbać o środowisko naturalne, jak i obcować z przyrodą i ją poznawać. Celem naszego seminarium i towarzyszących mu warsztatów jest dostarczenie wiedzy i umiejętności, dotyczących „różnych twarzy ekologii”, a także zachęcenie do podjęcia aktywnych działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

 

Ziemia - nasz wspólny dom: seminarium ekologiczne online – 11 lutego (piątek), godz. 14:30-16:45

 

Informacje dotyczące zaplanowanych wystąpień:

 

 

Współczesne i przyszłe zmiany klimatu globalnego – prof. dr hab. Rajmund Przybylak

 

W pierwszej części wykładu zostanie przedstawiony aktualny stan wiedzy na temat współczesnych (tj. po 1850 r.) zmian klimatu globalnego, w tym także Polski, głównie na podstawie analizy dwóch jego najważniejszych elementów, tj. temperatury powietrza i opadów atmosferycznych. W drugiej części wykładu omówione zostaną prawdopodobne przyczyny, naturalne i antropogeniczne, obserwowanych i nasilających się zmian. Wykład zakończy się przedstawieniem scenariuszy przyszłych zmian klimatu globalnego do końca XXI wieku.

 

 

Komu potrzebna jest wiedza ekologiczna? – dr hab. Janusz Żbikowski, prof. UMK

 

Ekologia to nauka zajmująca się m.in. zależnościami między organizmami żywymi i ich środowiskiem życia. Jako że wszyscy ludzie, niezależnie od wykształcenia, wieku, miejsca pracy, czy statusu społecznego, mają ogromny wpływ na środowisko w którym żyją, wydaje się oczywiste, że powinniśmy być świadomi jakie są konsekwencje naszych działań. Prelegent postara się przekonać słuchaczy, że podstawowa wiedza ekologiczna potrzebna jest każdemu z nas, a nie tylko osobom, które z racji zajmowanego stanowiska, odpowiedzialne są za właściwe kształtowanie przyrody.

 

 

Czy sarna jest żoną jelenia? – Mateusz Cieślakiewicz

 

W wystąpieniu zostaną zaprezentowane informacje pomocne w rozróżnianiu gatunków rodziny jeleniowatych (daniel, sarna, jeleń, łoś), a także przedstawione zostaną wiadomości dotyczące ich biologii i trybu życia. Pytanie: „Czy sarna jest żoną jelenia?” jest punktem wyjścia do uświadomienia sobie jak niewiele wiemy na temat pięknych, żyjących w naszym „sąsiedztwie” zwierząt i zachętą, by poznawać zarówno je, jak i lasy – czyli środowisko, w którym mieszkają.

 

Ziemia - nasz wspólny dom: warsztaty ekologiczne online Od zachwytu przyrodą do postaw proekologicznych – 14 lutego (poniedziałek), godz. 16:00-17:30

 

Informacje dotyczące warsztatów:

 

Zapraszamy nauczycieli oraz inne osoby zainteresowane tematem edukacji ekologicznej od najmłodszych lat na szkolenie, które ma charakter warsztatowy. Zachęcamy uczestników szkolenia do pracy równoległej z prowadzącymi. Prosimy o przygotowanie materiałów i drobnych przyborów z listy, którą wyślemy osobom zarejestrowanym.

 

Przebieg

  1. Edukacja ekologiczna od najmłodszych lat
  2. Obserwacje, doświadczenia, eksperymenty
  3. Dyskusja

 

Więcej informacji, odnośniki do formularzy rejestracyjnych i szczegółowy program seminarium można znaleźć na stronie internetowej: https://bptorun.edu.pl/951

 

 

Oprac.

Marcin Żynda

Wydział Informacyjno-Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu

 

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu jest jednostką

 oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone