Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

Ukłon w stronę NGOsów

Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych - grafika

Celem ustanowionego Światowego Dnia Organizacji Pozarządowych jest inspirowanie społeczeństwa do aktywnego udziału w życiu społecznym, poprzez tworzenie organizacji pozarządowych i aktywne włączanie się w działalność już istniejących. NGOsy zwane „trzecim sektorem” są cennym głosem doradczym oraz inicjatorem licznych działań w interesie społecznym.

 

Obchodzony 27 lutego Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych to doskonała okazja aby podziękować wszystkim organizacjom pozarządowym w regionie za ich ciężką pracę na rzecz naszego województwa i jego mieszkańców. Szczególne uznanie należy się ich założycielom, członkom, pracownikom a także wolontariuszom i sympatykom.

 

Organizacje pozarządowe są znaczącymi i solidnymi partnerami Samorządu Województwa w realizacji licznych zadań z zakresu ochrony zdrowia. Rokrocznie, poprzez ogłaszane przez Samorząd konkursy na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie promocji i ochrony zdrowia pod nazwą „Ochrona i promocja zdrowia” oraz „Ochrona zdrowia psychicznego” wiele fundacji i stowarzyszeń otrzymuje wsparcie finansowe na realizację proponowanych przez nie działań w tych obszarach. W 2022 roku Samorząd przeznaczył na ten cel 200 tys. zł. Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert już niedługo.

 

NGO - grafika

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone.