Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

Stream z druku 3D

Logo KPCEN w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy rozpoczęło transmisję na żywo procesu druku 3D. Drukowane modele zostały zaprojektowane w placówce. Zaletą takiego rozwiązania jest nie tylko podziwianie w czasie rzeczywistym wytwarzania przyrostowego, ale także zdalne monitorowanie całego procesu i tym samym unikanie błędów oraz możliwość szybkiego reagowania w przypadku nieprawidłowego zachowania drukarki, szczególnie przy modelach drukowanych kilka lub kilkanaście godzin. 

 

Obecnie można śledzić proces drukowania modelu przestrzennego ściany frontowej budynku znajdującego się przy ul. Jagiellońskiej 9 (siedziby KPCEN w Bydgoszczy).

 

Jest to także pomysł dla szkół, które w ramach programu Laboratoria przyszłości zakupiły drukarki 3D.

 

Zapraszamy do oglądania: www.youtube.com/watch?v=4PIIKULHc8M 

 

Oprac. Robert Preus

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone