Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

X posiedzenie II kadencji Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Uczestnicy X posiedzenia II kadencji Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej
Uczestnicy X posiedzenia II kadencji Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej

W dniu 24 maja 2022 r. w  siedzibie Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim w Bydgoszczy odbyło się X posiedzenie II kadencji Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej.


Na zaproszenie pani Krystyny Żejmo-Wysockiej, Przewodniczącej WRdsPS w posiedzeniu wzięła udział pani dr Anita Gałęska-Śliwka, która poporowadziła dla uczestników posiedzenia wykład nt. „Senior, a prawa pacjenta”. Stosownie do zapisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, szczegółowo zostały przedstawione prawa w szczególności do:

- świadczeń zdrowotnych;

- korzystania z rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych listy oczekujących;

- przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń;

- żądania drugiej opinii;

- natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia;

- informacji o swoich prawach;

- informacji o rodzaju i zakresie świadczeń udzielanych u danego świadczeniobiorcy;

- informacji o swoim stanie zdrowia;

- rezygnacji z otrzymania informacji;

- wyrażenia świadomej zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego;

- odmówić lub zażądać zaprzestania udzielania świadczenia.

 

W dalszej części posiedzenia wystąpiła pani Iwona Wełnicka przedstawiając  „Organizowanie wsparcia opiekuńczego dla osób starszych  i niesamodzielnych w gminach województwa kujawsko-pomorskiego”.

 

Uczestnicy X posiedzenia II kadencji Wojewódzkiej Rady ds. Polityki SenioralnejUczestnicy X posiedzenia II kadencji Wojewódzkiej Rady ds. Polityki SenioralnejUczestnicy X posiedzenia II kadencji Wojewódzkiej Rady ds. Polityki SenioralnejUczestnicy X posiedzenia II kadencji Wojewódzkiej Rady ds. Polityki SenioralnejUczestnicy X posiedzenia II kadencji Wojewódzkiej Rady ds. Polityki SenioralnejUczestnicy X posiedzenia II kadencji Wojewódzkiej Rady ds. Polityki SenioralnejUczestnicy X posiedzenia II kadencji Wojewódzkiej Rady ds. Polityki SenioralnejUczestnicy X posiedzenia II kadencji Wojewódzkiej Rady ds. Polityki SenioralnejUczestnicy X posiedzenia II kadencji Wojewódzkiej Rady ds. Polityki SenioralnejUczestnicy X posiedzenia II kadencji Wojewódzkiej Rady ds. Polityki SenioralnejUczestnicy X posiedzenia II kadencji Wojewódzkiej Rady ds. Polityki SenioralnejUczestnicy X posiedzenia II kadencji Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej

 

 

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone.