Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

VIII posiedzenie I kadencji Rady Konsultacyjnej ds. Ochrony Konsumentów przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

uczestnicy posiedzenia

W dniu 29 września 2022 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, odbyło się VIII posiedzenie I kadencji Rady Konsultacyjnej ds. Ochrony Konsumentów przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Zgodnie z planem pracy rady Pani Małgorzata Wiśniewska Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu przedstawiła temat dotyczący punków sprzedaży alkoholu. Podczas spotkania odpowiedziano na bardzo ważne pytanie: Czy dostępność alkoholu wpływa na jego spożycie?, Czy mamy wpływ na liczbę punktów alkoholu?, Czy samorządy mogą ograniczyć liczbę punktów sprzedaży, aby poprawić bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców?, Jakie są konsekwencje dla społeczności lokalnej?

 

Następnym tematem posiedzenia była dyskusja na temat pisma wystosowanego przez radę do Energi SA oraz Urzędu Konkurencji i Konsumentów, w którym rada wyrazili obawę, że konsumenci nie mając świadomości, iż zawierają umowy z dodatkowymi, płatnymi usługami mogą być wprowadzani w błąd co powoduje, że zawierają umowy dla siebie niekorzystne. Gdyby znali wszystkie warunki, umowy takiej by nie zawarli. W związku z powyższym Rada wskazała potrzebę podjęcia działań mających na celu przekazywanie konsumentom, przed zawarciem umowy jasnych i rzetelnych informacji, odnośnie istotnych elementów umowy tj. ceny, w tym o wysokości opłaty dodatkowej oraz informacji o możliwości zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej bez umów dodatkowych, w sposób dla konsumenta zrozumiały. W odpowiedzi Energa SA wskazała, że podjęła szereg działań skierowanych na zapewnienie przestrzegania chronionych prawem interesów odbiorców w zakresie przekazywania odbiorcom energii elektrycznej w gospodarstwach domowych, którzy zamierzają zawrzeć z nami umowę, informacji o różnicach pomiędzy umowa rozliczania według oferty oraz umową rozliczania według taryfy. Natomiast UOKiK zapewnia, że praktyki Energa SA w dalszym ciągu będą przedmiotem zainteresowania Prezesa UOKiK, który oczekuje od przedsiębiorców oferujących sprzedaż energii elektrycznej, że będą rzetelnie przekazywały odbiorcom informacje o możliwościach rozliczeń.

 

uczestnicy posiedzeniauczestnicy posiedzeniauczestnicy posiedzeniauczestnicy posiedzeniauczestnicy posiedzenia

 

 

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone.