Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

Spotkanie o programach Interreg Europa, Region Morza Bałtyckiego i Europa Środkowa – zarejestruj się!

1 lutego 2023 r. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej organizuje, w formie on-line, seminarium wprowadzające do programów współpracy transnarodowej i międzyregionalnej. Spotkanie odbędzie się w godz. 10:00 – 12:00.

 

Do udziału zachęcane są osoby, które do tej pory nie zetknęły się z programami Interreg Europa, Europa Środkowa i Region Morza Bałtyckiego oraz które poszukują dla swoich instytucji nowych możliwości finansowania i współpracy ponadnarodowej. Środki unijne z trzech programów Interreg są dostępne dla wszystkich polskich województw, dla:

 

  • władz centralnych,
  • samorządów regionalnych,
  • samorządów lokalnych,
  • instytucji publicznych,
  • organizacji pozarządowych.

 

Przedsiębiorcy posiadający osobowość prawną mogą skorzystać z oferty programów Interreg Region Morza Bałtyckiego i Interreg Europa Środkowa.

 

W trakcie spotkania przedstawione zostaną zakres tematyczny i podstawowe zasady przygotowania projektów oraz wnioski płynące z zakończonych pierwszych naborów.

W seminarium wezmą także udział przedstawiciele beneficjentów. Opowiedzą o tym, co udział w międzynarodowych projektach zmienił w ich otoczeniu, o konkretnych rezultatach współpracy z zagranicznymi partnerami i własnych doświadczeniach.

 

www.ewt.gov.pl/media/113463/Program_spotkania_1_lutego.pdf - ramowy program spotkania.

 

1 lutego spotkanie o programach Interreg Europa, Region Morza Bałtyckiego i Europa Środkowa – jeśli te nazwy nic Ci nie mówią, koniecznie zarejestruj się! - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (ewt.gov.pl) – formularz rejestracyjny

 

Zapraszamy !!!

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone.