Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

Pierwszy Newsletter projektu CARES już dostępny !!!

Serdecznie zachęcamy wszystkie osoby zainteresowane informacjami na temat działań prowadzonych w ramach projektu CARES (Interreg Europa) do przeczytania pierwszego numeru newslettera.

 

W tym numerze o:

  • Problemie i wyzwaniach związanych ze starzejącym się społeczeństwem - We are getting older...
  • Nowych rozwiązaniach technologicznych w opiece zdrowotnej - Technology in healthcare
  • Projekcie CARES - A Project that cares...
  • Projekcie Kujawsko-Pomorska Teleopieka - Kujawsko-Pomorskie Telecare
  • Kim są I jaka jest rola interesariuszy w projektach międzynarodowych - Local Stakeholder Group
  • Duńskiej praktyce na rzecz opieki zdrowotnej - Danish good practice for healthcare

 

Newsletter do pobrania

 

Zapraszamy do śledzenia postępów działań projektu CARES.

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone.