Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

Medal Marszałka Województwa dla Dowódcy 81. batalionu lekkiej piechoty w Toruniu

fot. 8 K-PBOT
fot. 8 K-PBOT

W dniu 24 kwietnia, w uznaniu zasług na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa w regionie oraz podejmowaniu działań związanych z ograniczaniem epidemii COVID-19, Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego pan Zbigniew Sosnowski odznaczył  Dowódcę 81 blp ppłk. Marcina Piwowarczyka Medalem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis”. Jest to kolejny przykład uznania dla Wojsk Obrony Terytorialnej ze strony samorządu województwa a tym samym potwierdzenie wzorowej współpracy z Urzędem Marszałkowskim, która ma miejsce od utworzenia batalionu.

 

 „Panie Pułkowniku, gratuluję, dziękuję, wiem że zasług Pan ma wiele(…). Przecież wiemy, że to Pan Pułkownik tworzył ten batalion, dał dobre podstawy do wyszkolenia zarówno kadry oficerskiej jak i żołnierzy innych korpusów. Ale co najważniejsze to Pan przygotował tych żołnierzy do tego, że my jako województwo kujawsko-pomorskiej mogliśmy skorzystać z pomocy w walce z tą straszliwą chorobą SARS-CoV-2. Za to wszystko serdecznie Panu dziękujemy.” – powiedział Marszałek Zbigniew Sosnowski.


Tego dnia na terenie batalionu odbyła się kolejna akcja krwiodawstwa. Krwiobus, który przez kilka godzin pobierał jeden z najcenniejszych leków jaki człowiek może dać drugiemu człowiekowi, pobrał 18,5 l krwi. Ośmiu żołnierzy, w tym dowódca batalionu zostało odznaczonych honorowymi odznakami krwiodawcy. Wicemarszałek Województwa podziękował honorowym krwiodawcą oraz przekazał nagrody. 8. Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej cyklicznie organizuje zbiórki krwi. Na tej uroczystości, wraz z Wicemarszałkiem Województwa, urząd reprezentowany był przez pana dr. Eugeniusza Lalę – Kierownika Biura Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego oraz pana Marcina Swaczynę – Kierownika Biura ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

 

Do tej pory żołnierze brygady oddali jej ponad 200 litrów. Ozdrowieńcy oddają również osocze. Żołnierze pomagają nie tylko poprzez donacje. Od początku pandemii wspomagają RCKiK również w bieżącej działalności.

 

Biuro Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego

 

fot. 8 K-PBOTfot. 8 K-PBOTfot. 8 K-PBOTfot. 8 K-PBOTfot. 8 K-PBOTfot. 8 K-PBOTfot. 8 K-PBOTfot. 8 K-PBOTfot. 8 K-PBOTfot. 8 K-PBOT

 

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone