Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

Kolejne szkolenia poświęcone realizacji zadań obronnych

Szkolenie obronne w Urzędzie Marszałkowskim WK-P
Szkolenie obronne w Urzędzie Marszałkowskim WK-P

W dniach 9-11 czerwca 2021 roku odbyła się odprawa instruktażowo-szkoleniowa adresowana do pracowników wojewódzkich jednostek organizacyjnych prowadzących sprawy związane z realizacją zadań obronnych (grupa P-2). W szkoleniu udział wzięli również pracownicy Urzędu Marszałkowskiego odpowiedzialni za aktualizacje zadań operacyjnych z departamentów nadzorujących wojewódzkie jednostki organizacyjne (grupa P-1).

 

Z uwagi na ograniczenia związane z pandemią koronawirusa COVID-19 szkolenie przeprowadzono za pomocą e-platformy „Teams” w trzech odrębnych sesjach. Podstawowym celem szkolenia było przygotowanie osób funkcyjnych grupy P-2 (oraz P-1) do przygotowania dokumentacji planowania operacyjnego, w tym tabel zadań operacyjnych i kart realizacji zadań operacyjnych, zgodnie z nowymi wytycznymi, a także podsumowanie zrealizowanych zadań w 2020 roku i przekazanie zadań do wykonania w drugim półroczu 2021 r.

 

Biuro Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego

 

11 czerwca 2021  r.

 

Szkolenie obronne w Urzędzie Marszałkowskim WK-PSzkolenie obronne w Urzędzie Marszałkowskim WK-P

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone