Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr
Szukaj
  • Start
  • Informacje Departamentu

Informacje Departamentu

Plastyka i muzyka jako elementy kształcenia humanistycznego w szkole ponadpodstawowej

Logo KPCEN w Bydgoszczy

KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI w BYDGOSZCZY, TORUŃSKI OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO i DOSKONALENIA NAUCZYCIELI oraz WYDAWNICTWO PEDAGOGICZNE OPERON zapraszają zainteresowanych dyrektorów i nauczycieli z województwa kujawsko – pomorskiego na konferencję pn. „Plastyka i muzyka  jako elementy kształcenia humanistycznego w szkole ponadpodstawowej

Czytaj więcej

Sprawozdanie z konferencji Komiks? Obecny!

Logo Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu

27 marca 2019 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Toruniu odbyła się czwarta już konferencja z cyklu „Licencja na czytanie”. Tak jak i poprzednie adresowana była do nauczycieli i bibliotekarzy i służyć miała promocji czytelnictwa. Tym razem nosiła tytuł Komiks? Obecny! Organizatorzy, zapraszając prelegentów, postawili sobie za cel przekonanie uczestników, że komiks to ważny element kultury popularnej, forma przekazu istotnych treści oraz skuteczne narzędzie edukacji.

Czytaj więcej

KONFERENCJA METODYCZNA DLA NAUCZYCIELI BIOLOGII SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH WDRAŻANIE NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z BIOLOGII

Logotyp KPCEN w Bydgoszczy

1 kwietnia 2019 r. w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy odbyła się konferencja metodyczna dla nauczycieli biologii szkół ponadpodstawowych Wdrażanie nowej podstawy programowej z biologii. Konferencję poprowadził Adam Pukocz, współautor nowej podstawy programowej z biologii, który dokonał porównania dotychczas obowiązującej podstawy z nową podstawą programową w zakresie celów kształcenia, treści oraz wymagań. Podkreślił konieczność kształtowania umiejętności przedmiotowych, w tym związanych z prowadzeniem obserwacji i eksperymentów przyrodniczych.

Czytaj więcej

Wizyta studyjna w firmie IQOR Global Services Sp. z o.o.

Wizyta studyjna w firmie IQOR Global Services Sp. z o.o.,fot. Roma Gorczyca

Dzięki współpracy Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy z firmą IQOR Global Services Sp. z o.o, a przede wszystkim dzięki życzliwości menadżerów ds. szkoleń: pana Kazimierza Bednarka oraz pana Jakuba Tomczewskiego - nauczyciele przedmiotów zawodowych, doradcy zawodowi mieli okazję w dniu 20.03.2019 przekonać się, jak funkcjonuje firma, będąca jednym z największych pracodawców w regionie.

Czytaj więcej

Wyróżnienie dla „MEDYKA”

Logotyp - Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu jest placówką rozpoznawalną, z wieloletnią tradycją w zakresie kształcenia medycznego.  Dbamy o to by szkoła była liderem na regionalnym rynku edukacyjnym. Dlatego od 2006 roku, w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy kształcimy  techników masażystów. Jest to jeden z najbardziej popularnych kierunków kształcenia i cieszy się on niezmiennie dużym zainteresowaniem.

Czytaj więcej

Konsultacje

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego 10 kwietnia 2019 r. Uchwałą Nr 14/551/19 skierował projekt Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Humaniści na start!” do konsultacji. Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania uwag są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Czytaj więcej

Rusza XI Edycja Wojewódzkiego Konkursu im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej „Oni tworzyli naszą historię”

Fot. Tymoteusz Tymiński

Zapraszamy uczniów klas VII, VIII szkół podstawowych i klas gimnazjalnych oraz uczniów szkół liceów, techników i szkół branżowych z naszego województwa do wzięcia udziału w kolejnej, jedenastej już edycji Wojewódzkiego Konkursu im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej pn. „Oni tworzyli naszą historię”. Organizatorami konkursu są: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej, Archiwum i Muzeum Pomorskie AK oraz Wojskowej Służby Polek w Toruniu i Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu.

Czytaj więcej

Etap wojewódzki Wielkiej Ligi Czytelników w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej

wielka liga wizytowka

W czwartek, 28 marca b.r. zwycięskie drużyny etapu powiatowego stanęły do rywalizacji o tytuł Mistrza Województwa Wielkiej Ligi Czytelników. Zmagania konkursowe rozpoczęły się o godz. 10.30 w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej.

Czytaj więcej

Niesamowity mózg – w Zespole Szkół nr 33 w Bydgoszczy obchodzimy Światowy Tydzień Mózgu

Logotyp - Zespół Szkół nr 33 w Bydgoszczy

„Ludzki mózg to cudowny instrument pozwalający na odbieranie, przetwarzanie i generowanie bodźców. Stanowi niepowtarzalne centrum dowodzenia, steruje wszelkimi procesami zachodzącymi w organizmie, jest źródłem, magazynem i powiernikiem naszej tożsamości, naszych myśli, pragnień i wyobrażeń”. Tyle dobra generuje niespełna 2% masy ciała człowieka. Z wielu powodów warto było przyjrzeć się bliżej tym fascynującym komórkom i dlatego…

Czytaj więcej

Podsumowanie V edycji projektu „Toruński Urząd dla Młodzieży”

Agnieszka Przybyszewska i Zofia Spalińska, fot. Tadeusz Wański

Nauczyciele i uczniowie odebrali 15 marca 2019 r. podziękowania i dyplomy za zaangażowanie w realizację V edycji projektu „Toruński Urząd dla Młodzieży” podczas gali podsumowującej w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu.

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone