Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) potrzebujemy zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w tym przechowywanych odpowiednio w plikach cookies Dowiedz się więcej na temat polityki cookies
Klikając przycisk „Przejdź dalej” lub zamykając to okno za pomocą przycisku „x” wyrażasz zgodę na zasadach określonych poniżej:
Zgadzam się na przechowywanie w urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania przez ze mnie z produktów i usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym także informacji oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach dostosowania do potrzeb poprawy bezpieczeństwa, statystycznych i reklamowych. Możesz zmienić ustawienia obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Korzystając z naszych stron bez zmiany tych ustawień wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej na temat ochrony danych osobowych

Zakmnij Zakmnij
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

Loading script and Flickr images

Informacje Departamentu

Podsumowanie III edycji projektu Toruński Urząd dla Młodzieży

Uczestnicy spotkania

Nauczyciele i uczniowie odebrali podziękowania i dyplomy za zaangażowanie w realizację projektu III edycji Toruński Urząd dla Młodzieży podczas gali podsumowującej    3 marca 2017 r. w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II  w Toruniu. Zespoły uczniowskie: trzy nagrodzone i jeden wyróżniony, dokonały uroczystej  prezentacji projektów edukacyjnych. 

 

Projekt zrealizowany został przy współudziale Urzędu Miasta Torunia. Celem projektu Toruński Urząd dla Młodzieży jest zwiększenie aktywnego udziału młodzieży w życiu publicznym, rozwój postaw obywatelskich, inwestycja w młode pokolenie poprzez budowanie kapitału społecznego oraz rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich. Uczniowie pogłębili  wiedzę  na temat funkcjonowania samorządu terytorialnego.

To przedsięwzięcie było efektem współpracy toruńskich samorządowców i Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu. Kontynuacja realizowanego projektu edukacyjnego to efektywny sposób na edukację obywatelską oraz zwiększanie udziału młodych Polek i Polaków w życiu publicznym. Realizacja projektu  w tym roku szkolnym 2016/2017 wpisuje się w priorytetach MEN i KO.

 Po uroczystym wręczeniu dyplomów i podziękowań strukturę, kompetencje i zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce na przykładzie Torunia przedstawił uczniom i nauczycielom dr Mariusz Popławski z Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK w Toruniu.  Miasto - rzecz wspólna przedstawił  Adam Popielewski, dyrektor Wydziału Architektury  i Budownictwa Urzędu Miasta Torunia.

  Pierwszym elementem projektu było seminarium dla nauczycieli realizujących projekt, na którym poznali założenia przedsięwzięcia i otrzymali zadania dla swoich uczniów.

  Program  obejmował wizyty   w sześciu  wydziałach Urzędu Miasta Torunia. Uczniowie mieli zaplanować i załatwić typowe sprawy urzędowe oraz  zapoznać się z pracą poszczególnych wydziałów.  Pracownicy urzędu przygotowali 28 ciekawych zadań do realizacji przez uczniów. Działania te stworzyły młodzieży możliwość komunikowania się     w sprawach publicznych.

 Podczas realizacji projektu uczniowie dowiedzieli się, gdzie mieszczą się  niektóre wydziały Urzędu Miasta Torunia, znają ich  adresy:

 • Wydziału Spraw Administracyjnych
 • Wydziału Ewidencji i Rejestracji
 • Wydziału Środowiska i Zieleni
 • Ochrony Ludności
 • Architektury i Budownictwa
 • Urzędu Stanu Cywilnego

      W roku szkolnym 2016/2017 w realizację projektu włączyły się trzy nowe wydziały UMT: Ochrony Ludności, Architektury  i Budownictwa oraz Urząd Stanu Cywilnego. Uczniowie potrafią pobrać i wypełnić proste formularze urzędowe oraz sformułować kilka praktycznych rad dotyczących załatwiania spraw urzędowych. W czasie realizacji projektu zastosowano metody pracy:

 • mini wykład,
 • pracę z tekstem
 • prace w grupach lub parach
 • wypełnianie formularzy
 • rozmowę nauczającą

 Uczniowie mieli okazję przećwiczyć wizytę w urzędzie,  poznać wydziały oraz obowiązki urzędników wobec obywateli.

 Efekty projektów nad zadaniami, które  zostały zaprezentowane podczas uroczystości podsumowującej projekt wyróżniały się pomysłowością, wielością podjętych działań oraz olbrzymim zaangażowaniem uczniów i nauczycieli, Były to m.in.: filmy, wywiady, profesjonalne prezentacje multimedialne. Pojawiły się nowe tematy, zaprezentowano kolejne z pasją i olbrzymim zaangażowaniem. Nadesłane prace przedstawiają wysoki poziom merytoryczny i oryginalną, atrakcyjną formę prezentacji. III edycja projektu Toruńskiego Urzędu dla Młodzieży za nami.

 Do realizacji projektu  przystąpiło 9 toruńskich szkół, czyli 29 zespołów uczniowskich.  W sumie projekt realizowało 102 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pod kierunkiem 12 nauczycieli.

 

W projekcie wzięły udział następujące szkoły z miasta Torunia:

 •  II Liceum Ogólnokształcące
 • VI Liceum Ogólnokształcące
 • Gimnazjum nr 3
 • Gimnazjum nr 6
 • Gimnazjum nr 8
 • Gimnazjum nr 18  z oddziałami integracyjnymi
 • Gimnazjum nr 21 
 • zespoły szkół ponadgimnazjalnych.: Zespół Szkół Technicznych i Zespół Szkół Inżynierii Środowiska

 

 

Laureaci (placówka, nazwa projektu, opiekunowie, liczba uczniów)

 

 • I miejsce - Zespół Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu, Wolność Tomku w swoim domku, czyli jak uzyskać pozwolenie na budowę? Małgorzata Sobczak, 3 uczniów

 

 • II miejsce - II Liceum Ogólnokształcące w Toruniu, Ślub cywilny a konkordatowy, Jacek Zywert, 3 uczniów

 

 • III miejsce - Gimnazjum nr 18 w Toruniu, Gdy wymieniam piec, czyli jak uzyskać dotację z tytułu likwidacji ogrzewania węglowego, Marlena Stanek, 3 uczniów

 

 • Praca wyróżniona:


wyróżnienie - II Liceum Ogólnokształcące  w Toruniu, Procedury zawarcia małżeństwa cywilnego w lokalu i poza nim, Jacek Zywert, 3 uczniów

Gratulacje dla laureatów III edycji Toruńskiego Urzędu dla Młodzieży

 

 Projekty edukacyjne realizowane w szkołach angażują całą społeczność uczniowską. Podczas pracy metodą projektu największy nacisk położony jest na proces: od planowania, poprzez realizację do podsumowania i oceny.

 Edukacja obywatelska nie może sprowadzać się jedynie do przekazywania informacji na temat samorządu. Musi rozwijać także umiejętności przydatne podczas załatwiania konkretnych spraw życiowych w urzędach.

Realizowany projekt  zapoznaje uczniów z zadaniami, których realizacją zajmuje się Urząd Miasta Torunia i poszczególne jego wydziały oraz z obowiązkami urzędników wobec obywateli. 

 Ważne jest, by młodzież jak najwcześniej uczestniczyła w życiu społecznym. To szczególnie ważne w Polsce, ponieważ w Polsce jest obserwowany problem niskiego kapitału społecznego, rozumianego jako zaangażowanie ludzi w sprawy publiczne. Przejawem takiego stanu rzeczy są niskie wskaźniki zaufania międzyludzkiego, nieduży odsetek osób działających w różnego rodzaju oddolnych inicjatywach, stowarzyszeniach, niskie czytelnictwo gazet, wreszcie niska frekwencja wyborcza. Niski kapitał społeczny oznacza, że Polacy wciąż nie odnajdują się w roli obywateli – osób zaangażowanych, współdecydujących o sprawach publicznych. Problem ten dotyczy w poważnym stopniu ludzi młodych. Jedną         z przyczyn takiego stanu rzeczy jest kształt edukacji obywatelskiej  w polskich szkołach.

  Pragniemy  podziękować nauczycielom, uczniom, dyrektorom, kierownikom  i pracownikom,  którzy wzięli udział w tym projekcie.

 

tekst: Zofia Spalińska - Koordynator projektu,

zdjęcia: Tadeusz Wański - Konsultant KPCEN w Toruniu

 

http://www.kpcen-torun.edu.pl/news/view/1355

 

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK).

 

Laureat III miejsca z Gimnazjum nr 18 z oddziałami integracyjnymiLaureatka II miejsca z Zespółu Szkół Inżynierii Środowiska w ToruniuOrganizatorzy i zaproszenie gościeUczennice z II LO w Toruniu wyróżnione za projektUczestnicy spotkania

 


AdmirorGallery 5.0.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
BIP Kujawsko-Pomorskie konstelacje dobrych miejsc