Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) potrzebujemy zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w tym przechowywanych odpowiednio w plikach cookies Dowiedz się więcej na temat polityki cookies
Klikając przycisk „Przejdź dalej” lub zamykając to okno za pomocą przycisku „x” wyrażasz zgodę na zasadach określonych poniżej:
Zgadzam się na przechowywanie w urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania przez ze mnie z produktów i usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym także informacji oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach dostosowania do potrzeb poprawy bezpieczeństwa, statystycznych i reklamowych. Możesz zmienić ustawienia obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Korzystając z naszych stron bez zmiany tych ustawień wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej na temat ochrony danych osobowych

Zakmnij Zakmnij
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

Loading script and Flickr images

Informacje Departamentu

Przetarg na wykonanie modernizacji w Braille’u

Logo Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy

Trwa postępowanie przetargowe na wykonanie kompleksowej modernizacji starego budynku warsztatów szkolnych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 im. L. Braille'a w Bydgoszczy, przy ul. Krasińskiego 10, w ramach realizacji zadania: Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie – modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. L. Braille’a w Bydgoszczy.

 

Oferty na roboty budowlane można składać do 7 czerwca br. Szczegóły na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakładce zamówienia publiczne.

 

Placówka otrzymała wsparcie w ramach unijnego projektu konkursowego pt. Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Bydgoszczy przygotowanego przez Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. W ramach inwestycji powstaną 2 nowe i 12 zmodernizowanych pracowni praktycznej nauki zawodu.

 

W Ośrodku w Bydgoszczy,  kształci się młodzież niewidoma, słabo widząca, głuchoniewidoma oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. W kompleksie uczy się obecnie 423 podopiecznych, z czego 88 uczniów uczęszcza do szkół kształcenia zawodowego. Pod tym względem Ośrodek jest jednym z największych w Województwie Kujawsko-Pomorskim.

 

Dzięki realizacji projektu możliwe będzie utworzenie dwóch nowych w pełni wyposażonych pracowni dla zawodów kelnera w Technikum oraz florysty w Specjalnej Szkole Policealnej. Ponadto zmodernizowane zostaną pracownie dla zawodów: mechanik, monter maszyn i urządzeń, elektromechanik, ślusarz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, kucharz, technik masażysta, technik tyfloinformatyk oraz technik administracji.

 

W ramach projektu zakupione zostanie wyposażenie dla pracowni i warsztatów zgodnie ze szczegółowym katalogiem wyposażenia opracowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej  przy uwzględnieniu nowych technik i technologii stosowanych w danej branży. Uczniowie Ośrodka będą mogli korzystać ze specjalistycznych multimediów, sprzętu, oprogramowania, urządzeń, narzędzi i przyrządów w danym zawodzie, co wpłynie znacząco na jakość oferowanych usług edukacyjnych. Ogłoszenie przetargu na roboty budowlane planuje się w pierwszym kwartale 2017 r. natomiast przetarg na zakup wyposażenia do pracowni będzie ogłoszony w 2018 roku.

 

Dzięki realizacji inwestycji zapewniony zostanie najwyższy poziom kształcenia zawodowego osób słabowidzących i niewidomych. Wykorzystanie nowoczesnych i atrakcyjnych dla młodzieży narzędzi dydaktycznych i tyflodydaktycznych spowoduje wzbogacenie oferty edukacyjnej, co znacząco wpłynie na jakość kształcenia oraz zwiększy szanse osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy.

 

Wartość projektu wynosi 3 808 905,87 zł z czego 3 029 797,45 zł stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

W konkursie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 dofinansowanie otrzymał także Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Grudziądzu oraz  Specjalna Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 w Bydgoszczy.

 

Projekt Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. L. Braille'a w Bydgoszczy jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Liderem projektu jest Biuro Rozwoju Jednostek Edukacyjnych; Wydziału Edukacji i Nadzoru, Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego. 

 

www.braille.bydgoszcz.pl

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy jest jednostką organizacyjną, dla której organem prowadzącym jest  Samorząd Województwa  Kujawsko-Pomorskiego.

 

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK).

BIP Kujawsko-Pomorskie konstelacje dobrych miejsc