Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) potrzebujemy zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w tym przechowywanych odpowiednio w plikach cookies Dowiedz się więcej na temat polityki cookies
Klikając przycisk „Przejdź dalej” lub zamykając to okno za pomocą przycisku „x” wyrażasz zgodę na zasadach określonych poniżej:
Zgadzam się na przechowywanie w urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania przez ze mnie z produktów i usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym także informacji oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach dostosowania do potrzeb poprawy bezpieczeństwa, statystycznych i reklamowych. Możesz zmienić ustawienia obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Korzystając z naszych stron bez zmiany tych ustawień wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej na temat ochrony danych osobowych

Zakmnij Zakmnij
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

Loading script and Flickr images

Informacje Departamentu

Trening ewakuacji w „Korczaku”

Logo Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Toruniu przeprowadzono 14 czerwca 2017 r. trening ewakuacji budynku szkoły. Celem treningu było doskonalenie umiejętności zachowania się uczestników w sytuacji zagrożenia.

 

Uczestnikami byli uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi. Obserwatorem prawidłowości przebiegu ćwiczeń ewakuacji był z-ca jednostki Straży Pożarnej w Toruniu starszy kapitan Wojciech Laurentowski.

 

Plan ćwiczeń:

 1. Uzyskanie informacji o zaistniałym zagrożeniu przez ucznia, nauczyciela, pracownika administracji i obsługi.
 2. Otrzymanie informacji o zdarzeniu przez Dyrektora Ośrodka.
 3. Ocena sytuacji i podjęcie decyzji o ewakuacji przez Dyrektora.
 4. Polecenie przez Dyrektora Ośrodka ogłoszenia alarmu ewakuacyjnego dla wszystkich osób przebywających w budynku Ośrodka. Wykonawca - portier szkoły.
 5.  Powiadomienie specjalistycznych służb ratowniczych przez Dyrektora lub wyznaczonego pracownika.
 6. Niezwłoczna ewakuacja wszystkich osób z zagrożonego rejonu do punktu zbiórki poszkodowanych tj. na boisku szkolnym w płn- zachodniej części terenu Ośrodka. Dyrektor Ośrodka- kieruje, obserwuje, wspomaga,

 

Portier otwiera wszystkie drzwi ewakuacyjne: wyjście główne pd, wyjście płn, pomaga w schodzeniu po klatce schodowej osób o ograniczonych możliwościach poruszania się, udziela informacji o miejscu. w które mają się udać ewakuowani.

 

Referent d/OC: wspomaga kierowanie, pomaga w schodzeniu po klatce schodowej osób o ograniczonych możliwościach poruszania się, udziela informacji o miejscu, w które mają się udać ewakuowani.

 

Pielęgniarka udziela I pomocy osobom poszkodowanym.

 

 1. Wyznaczone osoby sprawdzają czy wszyscy opuścili zagrożony budynek i meldują Dyrektorowi Ośrodka, że wszystkie pomieszczenia są puste.
 2. Sprawdzenie obecności osób, które uczestniczyły w ewakuacji; nauczyciele meldują o ilości osób, które znajdowały się w pomieszczeniach, w których prowadziły zajęcia.
 3. Przekazanie przez służby ratownicze Dyrektorowi Ośrodka o zakończeniu akcji ratowniczej.
 4. Polecenie Dyrektora Ośrodka o zakończeniu ćwiczeń i powrót uczestników do zajęć.
 5. Omówienie przez przedstawicieli Straży Pożarnej w Toruniu ćwiczeń z udziałem uczniów i pracowników SOSW.

 

W ćwiczeniach uczestniczyły 2 wozy bojowe gaśnicze oraz jeden wóz bojowy z drabiną.

 

W trakcie akcji ewakuacyjnej budynek opuściło119 osób.

 

Ewakuacja przebiegła sprawnie i  w ocenie obserwatora bez większych uchybień.

 

Opracowanie  - Andrzej Zieliński

Zdjęcia – Piotr Kromkiewicz

www.sosw.torun.pl

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego  Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK)

 

Przyjazd strażyPrzygotowanie do akcjiAkcja na parterzeZadymiony parterOddymianie parteruOddymianie szkołyOddymianie szkołySkładanie sprzętuSpotkanie po akcjiPowrót po ewakuacji


AdmirorGallery 5.0.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
BIP Kujawsko-Pomorskie konstelacje dobrych miejsc