Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr
Szukaj

Konferencja „Nauczyciel bibliotekarz – praca – rozwój”

Logotyp - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego oraz Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy serdecznie zapraszają na bezpłatną konferencję dla bibliotekarzy i nauczycieli bibliotekarzy pt. "Nauczyciel bibliotekarz - praca - rozwój", która odbędzie się 27 września 2019 roku.

 

Program konferencji:

 9.30 - 10.00  Rejestracja uczestników

10.00 - 10.10 Rozpoczęcie konferencji

10.10 - 11.10  Kapitał społeczny w środowisku edukacyjnym. Rola nauczyciela                 
                       bibliotekarza w procesie kształcenia.
                      
prof. UG dr hab.  Maja Wojciechowska - członek IFLA i przewodnicząca
                       Komisji Zarządzania i Marketingu SBP, redaktor naczelna czasopisma
                       „Zarządzanie Biblioteką”.
                       

11.10 - 12.10   Ocena pracy nauczyciela bibliotekarza 
                        Dariusz Skrzyński  - prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego,
                        prawa pracy i prawa autorskiego, publikuje w „Biblioteka w Szkole”

12.10 - 12.50  Przerwa kawowa

12.50 - 13.50  Ogólnopolski konkurs Wielka Liga Czytelników jako projekt promocji
                       czytelnictwa
                       Janusz Piper nauczyciel bibliotekarz w  Szkole Podstawowej nr 1 
                       w Katowicach, organizator Ogólnopolskiego Konkursu Wielka Liga
                       Czytelników

13.50 - 14.50  Nauczyciel bibliotekarz – pozytywnie. Psychologiczne aspekty pracy
                       nauczyciela bibliotekarza
                      
Małgorzata Nowicka - Prezes Zarządu Instytutu Edukacji Pozytywnej
                       Aleksandra Wzorek – Członek Zarządu Instytutu Edukacji Pozytywnej

14.50 - 15.00  Zakończenie konferencji

 

Link do rejestracji: https://pbw.bydgoszcz.pl/konferencja-nauczyciel-bibliotekarz-praca-rozwoj/

 

foto_01.jpgfoto_02.jpg

 

 

 

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone