Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr
Szukaj

MATEMATYKA NIEWI(a)DOMA

LOGO K-PSOSW nr 1

Po raz ósmy spotykamy się w ramach cyklu szkoleniowego Wspieranie Wszechstronnego Rozwoju Dziecka. Tym razem bydgoski K-PSOSW nr 1 im. L. Braille’a jest organizatorem ogólnopolskiej konferencji naukowej zatytułowanej: „Matematyka NIEWI(a)DOMA”. Odbędzie się ona w auli placówki w dniach 21-22. listopada 2019r.

 
Konferencja ma na celu podniesienie efektywności nauczania matematyki przede wszystkim w przypadku dzieci i młodzieży niewidomej. Mając na uwadze diagnozę problemu wyników nauczania wśród dzieci i młodzieży niewidomej w zakresie matematyki będziemy szukać propozycji jego rozwiązania w oparciu o badania naukowe oraz dobre praktyki tyflopedagogiczne.


Patronat honorowy objęli Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.


Szczegóły na temat konferencji znajdą Państwo się na stronie organizatora: www.braille.bydgoszcz.pl

Tekst: Jacek Knychała

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone