Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr
Szukaj

PONADCZASOWE INSPIRACJE EDUKACYJNE

Logotyp KPCEN w Bydgoszczy

W listopadzie Kujawsko–Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zorganizowało dwie interesujące konferencje propagujące idee przedstawicieli NURTU NOWEGO WYCHOWANIA: Celestyna Freineta i Helen Parkurst.

 

Każde szkolenie rozpoczynało się krótkim wykładem wprowadzającym, następnie nauczyciele, rotacyjnie, brali udział w trzech warsztatach metodycznych.

 

Szkolenie EDUKACJA-INSPIRACJA, zorganizowane przy współpracy z Regionalną Grupą Animatorów Pedagogiki Celestyna Freineta, rozpoczęło  cykl pięciu konferencji poświęconych rozpropagowaniu freinetowskiej idei. Słuchając wykładu, uczestnicy poznali genezę i założenia tej koncepcji pedagogicznej. Na warsztatach Naturalnie o wychowaniu przekonali się, jaki wpływ na  kształtowanie młodego pokolenia i sposób pracy Freineta miała natura, przyroda.  Na zajęciach Czy w matematyce jest miejsce na twórczość? dostrzegli elementy humanizmu - siłę wiary w możliwości dzieci, wiary w  ich potencjał, podążanie za nim w badaniu i poznawaniu świata. I wreszcie dotknęli alternatywnej edukacji na warsztatach Wyjdź poza schemat.

Siłą zajęć byli prowadzący – nauczyciele praktycy, którzy na co dzień z powodzeniem bazują na pedagogice freinetowskiej.

Zapowiadany cykl kolejnych konferencji poświęcony będzie:

11 grudnia 2019 roku – dziecięcej demokracji

17 lutego 2020 roku – doświadczeniom poszukującym

20 kwietnia 2020 roku – ekspresji artystycznej

20 maja 2020 roku – pisaniu swobodnych tekstów.

 

Inicjatorkami drugiej konferencji były nauczycielki z Samorządowego Przedszkola nr 2 w Szubinie, placówki z certyfikatem PRZEDSZKOLA DALTOŃSKIEGO. I to we współpracy z tą placówką zorganizowano całe przedsięwzięcie. Na co dzień w przedszkolu pracuje się zgodnie z koncepcją PLNU DALTOŃSKIEGO, którego twórczyni Helen Parkurst postawiała na samodzielność dzieci, indywidualizację, odpowiedzialność za podejmowane decyzje oraz umiejętną współpracę między dziećmi. Tego właśnie mogły doświadczyć uczestniczki konferencji I LABORATORIUM DALTOŃSKIEGO, słuchając wprowadzających w temat  wykładów Geneza i główne założenia planu daltońskiego oraz Dobre praktyki. Podczas warsztatów, prowadzonych przez nauczycieli praktyków: Odpowiedzialność – wyznaczanie ról; Współpraca w zespole – programowanie, kodowanie; Samodzielność dzieci – praca z instrukcją, uczestniczki szkolenia doświadczyły siły wizualizacji procesu uczenia się, efektów współpracy w parach i zespołach oraz przekonały się, że nowoczesna tematyka programowania bez problemu wpisuje się w historyczną koncepcję pedagogiczną.

 

Tytuł konferencji I Laboratorium daltońskie sugeruje następne szkolenia. Już dziś można zapowiedzieć, że na wiosnę planowane jest II Laboratorium daltońskie, a rodzące się pomysły dobrze wróżą rozwojowi tego cyklu.

 

Kto, oprócz przedstawicieli NOWEGO NURTU WYCHOWANIA, łączy obie wspomniane konferencje? Nauczyciele prowadzący poszczególne warsztaty. Wśród nich panie z dużym doświadczeniem zawodowym i koleżanki wchodzące do zawodu. Wszystkie pełne entuzjazmu, wszystkie kreatywne i dążące do tego, by nauka i poznawanie świata były dla dzieci przyjemnością.


Oprac. G. Szczepańczyk

Foto J. Szczepańczyk

 

Edukacja-Inspiracja - ponadczasowa freinetowska pedgogikaI Laboratorium daltońskie - organizatorzy i zaproszeni goście

 

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone