Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr
Szukaj

Regionalny Konkurs Gazetek Szkolnych przechodzi do historii?

Logotyp KPCEN w Bydgoszczy

Najprawdopodobniej tak. Choć nigdy niczego nie można być pewnym. A my mamy nadzieję, że kiedyś powróci. Przynajmniej, jak się okazało, i organizatorzy, i nagrodzone redakcje gazetek tego właśnie by chcieli.

 

25 listopada 2019 roku w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli 

w Bydgoszczy miało miejsce podsumowanie tegorocznego konkursu gazetek szkolnych. XXVII Regionalny Konkurs Gazetek Szkolnych honorowym patronatem objęli: Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty oraz Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Uroczystość swoją obecnością zaszczyciła Elżbieta Wiewióra Dyrektor  Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta  Bydgoszczy.  

Gospodarzem uroczystości był Robert Preus dyrektor  Kujawsko-Pomorskiego  Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.

Uczniowskie gazetki w bieżącym roku oceniali:

Małgorzata Acalska – nauczycielka języka polskiego w Zespole Szkół nr 29 w Bydgoszczy, doradca metodyczny szkół podstawowych i gimnazjów w Miejskim Ośrodku Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy,

Małgorzata Kalinowska z Muzeum Oświaty – PBW im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy

Krystyna Karpińska – kierownik Pracowni Informacji i Promocji w KPCEN w Bydgoszczy, ilustratorka książek,

Danuta Michałowska - nauczycielka plastyki w Zespole Szkół  nr 24 w Bydgoszczy, artysta plastyk,

Anna Nakielska-Kowalska – nauczycielka języka polskiego w VI LO w Bydgoszczy, doradca metodyczny szkół ponadgimnazjalnych w Miejskim Ośrodku Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy,

Iwona Rostankowska – nauczyciel konsultant w KPCEN w Bydgoszczy

Anna Rupińska – redaktor czasopisma „UczMy” – przewodnicząca.

Podczas uroczystości głos zabrał Robert Preus dyrektor KPCEN w Bydgoszczy. Mówił o wielkiej wadze słowa pisanego. W ciepłych słowach wypowiedział się o uczniach redagujących szkolne pisemka oraz nauczycielach – opiekunach szkolnych redakcji. Zachęcał do dalszej pracy i życzył, by przynosiła ona dużo satysfakcji.

Następnie kilka miłych zdań do słuchaczy skierowała Elżbieta Wiewióra Dyrektor  Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta  Bydgoszczy.

Organizatorka konkursu Anna Rupińska pochwaliła młodych redaktorów i ich opiekunów za ogromną pasję, która pomaga w tworzeniu coraz lepszych gazetek oraz krótko przypomniała historię konkursu gazetek szkolnych, w którym biorą udział i nauczyciele, i uczniowie z Bydgoszczy i regionu.

O tym, że pracując w gazetce szkolnej, warto marzyć, że kiedyś będzie się redaktorem poczytnej gazety opowiedziała Inga Stawicka, absolwentka XV Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy, była redaktorka „Fabryki Słowa”, obecnie studentka prawa i dziennikarka „Gazety Wyborczej”.

Najważniejszym punktem uroczystości było rozdanie dyplomów i nagród laureatom.

W bieżącym roku nagrodzono 6 redakcji szkolnych. Gazetki szkół bydgoskich otrzymały nagrody finansowe przyznane przez Prezydenta Bydgoszczy, zaś redakcja szkolna z regionu nagrodę rzeczową ufundowaną przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz piękne albumy ufundowane Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.

 

Laureaci XXVII Regionalnego Konkursu Gazetek Szkolnych

w kategorii: szkoły podstawowe

„Nudy z Budy” - Szkoła Podstawowa nr 19 w Bydgoszczy                                     

„Plotka OdŚRODKA" – Szkoła Podstawowa nr 51 Specjalna

                   w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 3 w Bydgoszczy

w kategorii: szkoły ponadpodstawowe

„Fabryka Słowa” – Zespół  Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy                    

„Nowiny Szkolne” - Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 w Bydgoszczy

„ellyta” – I Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy

„Wzrok Ludu” I Liceum Ogólnokształcące w Żninie.

Nagrodzone gazetki od lat były zawsze w czołówce nagradzanych, zawsze ciekawe, inspirujące, mądre, odzwierciedlające życie szkoły, stąd też jury jednogłośnie stwierdziło, że wszystkie redakcje zasługują na I miejsce.

I jest jeszcze jedno, co je wyróżniło – dotrwały aż do XXVII gali – do ostatniej gali konkursu. Prowadząca uroczystość Anna Rupińska słowa wielkiego uznania skierowała do  nauczycieli, którzy opiekują się szkolnymi gazetkami. To dzięki ich pasji i zaangażowaniu gazetki rozkwitały. Podziękowała uczniom, którzy swoimi artykułami, notatkami, rysunkami, zdjęciami tworzyli klimat szkolnych czasopism tak, że każde stawało się jedyne w swoim rodzaju, niepowtarzalne.

Pokłoniła się także sponsorom, którzy przez tyle lat tak hojnie wspierali konkurs.

Życzyła młodym redaktorom, by szkolne gazetki nadal się rozwijały, by mogli realizować w nich swoje dziennikarskie pasje.

Ze wzruszeniem stwierdziła, że będzie jej bardzo brakowało dobrych emocji, które ten konkurs wyzwalał, i corocznych spotkań ze szkolnymi redakcjami. Podziękowała  za 12 lat wspólnych spotkań  i za 27 lat konkursu.

Galę zakończył słodki poczęstunek i długie rozmowy organizatorów, gości, nauczycieli, młodych redaktorów.  To było kolejne spotkanie osób, które pragną się rozwijąć, tworzyć, które umieją słuchać, obserwować i pisać o tym, co jest ważne dla bardzo  młodych ludzi. Kto wie, może kiedyś jeszcze konkurs powróci... O tym, że będą na ten dzień czekać, zapewniali i nauczyciele, i uczniowie podczas kuluarowych rozmów.

 

 

Oprac. Anna Rupińska
Foto J. Durzyński

 

Elżbieta Wiewióra Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz redakcja gazetki 'ellyta'Elżbieta Wiewióra Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz redakcja gazetki 'Fabryka Słowa'Robert Preus dyrektor KPCEN w Bydgoszczy oraz redakcja gazetki 'Wzrok Ludu'

 

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone