Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr
Szukaj

Cyberzagrożenia i cyberszanse - konferencja wojewódzka

Logo KPCEN w Bydgoszczy

7 stycznia 2020 roku odbyła się konferencja Cyberzagrożenia i cyberszanse zorganizowana przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Gminę Barcin i Zespół Szkół w Barcinie.

 

W spotkaniu uczestniczyło blisko 300 dyrektorów i nauczycieli szkół województwa kujawsko-pomorskiego. Konferencję otworzył Robert Preus dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, który powitał wszystkich przybyłych w imieniu współorganizatorów. Gminę Barcin reprezentowała Lidia Kowal Kierownik Referatu Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji, a Zespół Szkół w Barcinie Marzena Wolska dyrektor szkoły. W tematykę spotkania wprowadził wszystkich prof. Jacek Pyżalski. Wskazał na stereotypowe myślenie w postrzeganiu młodego cyfrowego pokolenia, jego umiejętności oraz przestrzegał przed interpretowaniem zjawisk niepożądanych w cyberprzestrzeni jako powszechnych. Wskazywał jednocześnie, że młodzież również robi wiele dobrego w sieci i warto promować takie postawy. Po wykładzie prof. J. Pyżalski, prof. T. Szlendak oraz R. Preus podjęli w dyskusji panelowej temat nauczycieli i rodziców wobec środowiska cyfrowego uczniów. Na początku paneliści starali się odpowiedzieć na pytanie  Czy nauczyciele i rodzice są otwarci na korzystanie z nowoczesnych technologii? Niemal wszyscy uczestnicy konferencji zadeklarowali otwartość, chociaż przywoływane w dyskusji badania przeczyły wynikom uzyskanym na sali. Przy okazji mówiono również, że technologie mogą przeszkadzać w realizacji zajęć i trzeba właściwie zaplanować ich wykorzystanie, żeby osiągnąć wyznaczone cele. Starano się odpowiedzieć także na pytanie: Czy nauczyciele i rodzice wspierają uczniów /dzieci w kreatywnym wykorzystaniu nowoczesnych technologii? W dyskusji panelowej przywoływano raz po raz badania tego obszaru (np. Raport z badania Nastolatki 3.0 z  2017 r, Polska szkoła w dobie cyfryzacji. Diagnoza 2017, Badania 2015 Fundacji Dzieci Niczyje i Millward Brown S.A), które zarówno rodziców, jak i nauczycieli stawiają w zdecydowanie niekorzystnym świetle.  Podczas dyskusji kilkakrotnie aktywizowano zgromadzonych dyrektorów i nauczycieli. W ostatnim wystąpieniu konferencyjnym prof. Tomasz Szlendak prezentował postawy I-Pokolenia 15+,  jego stosunku do pozyskiwanej wiedzy oraz umiejętności. Przedstawił także vademecum nauczyciela.

 

Oprac. R. Preus

 

Dyrektor KPCEN R. Preus wita uczestników konferencji, fot. J. SzczepańczykDyskusja panelowa prof. J. Pyżalski, prof. T. Szlendak i R. Preus, fot. J. SzczepańczykStoisko informacyjno-promocyjne KPCEN w Bydgoszczy, fot. J. SzczepańczykUczestnicy konferencji, fot. J. SzczepańczykWykład prof. Jacka Pyżalskiego, fot. J. SzczepańczykWystąpienie prof. Tomasza Szlendaka, fot. J. Szczepańczyk

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone