Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

Koronawirus

KONFERENCJA WYBRANE ELEMENTY PRAWA W SYSTEMIE OŚWIATY

Logotyp KPCEN w Bydgoszczy
Logotyp KPCEN w Bydgoszczy

Znajomość prawa, świadomość i kultura prawna stają się obecnie podstawą funkcjonowania świadomego obywatela. Żyjąc w społeczeństwie obywatelskim, należy dobrze znać swoje uprawnienia i powinności.


Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprasza dyrektorów szkół i placówek na bezpłatną konferencję WYBRANE ELEMENTY PRAWA W SYSTEMIE OŚWIATY z udziałem ekspertów, która odbędzie się 20 października 2020 roku w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 9.


Przybliżymy zagadnienia związane z odpowiedzialnością cywilną, pracowniczą, dyscyplinarną, karną, za wykroczenie przeciw godności i obowiązkom nauczyciela.

 Oprac. G. Nazaruk

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone