Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

Projekt Little Red Wolfy Hood, czyli jak pracować na lekcjach języka angielskiego

Doradczynie metodyczne nauczycieli języków obcych z Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy wzięły udział w innowacyjnym projekcie łączącym pracę uczniów, nauczycieli, organu prowadzącego oraz jednostki doskonalącej. Wynikiem współpracy jest publikacja – książeczka w języku angielskim zatytułowana Little Red Wolfy Hood.

 

Adaptacja słynnej bajki o Czerwonym Kapturku stworzona została przez uczennice Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół  im. S. Staszica w Nakle nad Notecią. Uczennice spotykały się podczas zajęć pozalekcyjnych realizowanych w roku szkolnym 2020/21 w ramach projektu Kreatywność przede wszystkim!  Autorem i koordynatorem działań  była Joanna Betscher, a cały projekt sfinansowany został przez Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią.

 

Autorkami nowej wersji bajki są Zuzanna Gamalska oraz Julia Mazgaj. Ilustracje przygotowały Zuzanna Gamalska oraz Oliwia Żywicka.

 
Adaptacja opatrzona została nie tylko własnoręcznie stworzonymi ilustracjami. Dodatkowo  doradczynie metodyczne: Zofia Chludzińska-Kopińska, Agnieszka Obrocka-Hoc, Sandra Kurdynowska, Joanna Żmudzka-Kruszyńska oraz Marzenna Wojtkowiak przygotowały oprawę metodyczną zawierającą scenariusze zajęć z wykorzystaniem bajki oraz zestaw dodatkowych ćwiczeń stanowiących załącznik do książeczki. Ćwiczenia przygotowano zarówno w formie tradycyjnej, jak i w wersji online.

Aby ułatwić Państwu dostęp do publikacji, umieszczamy link do publikacji: https://tiny.pl/9t3h3

 

Działania podjęte w ramach projektu miały na celu stworzenie młodzieży okazji do rozwoju wyobraźni i nieszablonowego myślenia. Uczennice stanęły przed zadaniem przygotowania własnej, kreatywnej i zaskakującej wersji bajki. Z tego zadania wywiązały się znakomicie! Twórcze myślenie stanowi przecież podwalinę myślenia strategicznego oraz rozwiązywania problemów. Aspekt rozwijania kreatywności uczniów, wraz z rozwijaniem ich samodzielności i innowacyjności,  pojawia się coraz częściej w trakcie planowania i organizacji procesu edukacji młodego człowieka.  Był to też jeden z kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/21. Projekt, zatem, doskonale wpisywał się w kanon ofert edukacyjnych odpowiadających bieżącym potrzebom nauczycieli i uczniów.

 

Opracowała: J. Betscher

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone.