Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

Konferencja Uczenie się przez dociekanie 28 X 2021

Logotyp - Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu zaprasza na drugą część konferencji „Uczenie się przez dociekanie, odkrywanie i rozwiązywanie problemów – czyli o nowoczesnych metodach nauczania”. Celem konferencji jest popularyzacja metod badawczych w dydaktyce przedmiotowej na różnych etapach kształcenia, zachęcenie do czerpania wiedzy z rzetelnych badań naukowych, a nie pseudonaukowego przekazu medialnego, zapoznanie z krajowymi i międzynarodowymi projektami promującymi metodę badawczą realizowanymi przez Europejskie Biuro Edukacji Kosmicznej ESERO Polska i Klub Młodego Odkrywcy.

 

Konferencja odbędzie się online 28 października 2021 r., w godz. 16:00–19:15, udział w niej jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona.

 

Zapisz się

 

Konferencja - plakat

 

Tematyka wykładów:

 

  • Jak powstaje wiedza? – na temat badań naukowych i ich wyników, które pozwalają nam lepiej poznać i rozumieć zachodzące w świecie procesy i zjawiska, zwłaszcza w odniesieniu do obecnej sytuacji dotyczącej badań nad wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19. Wykład ma na celu ułatwienie zrozumienia odkryć naukowych, dostrzeżenie ich znaczenia i potencjału, a także doskonalenie umiejętności odróżniania faktów od opinii i przekonań.
  • Jak uczyć aby nauczyć? – przeglądowy wykład opisujący aktualny stan wiedzy o procesach uczenia się: od zarysu budowy i funkcjonowania mózgu po efektywne uczenie siebie i innych oraz konstruowanie narzędzi (zadań) inicjujących działania uczniów.
  • Dobre praktyki zastosowania metod badawczych w szkole poprzez realizację projektów Klubu Młodego Odkrywcy i Europejskiego Biura Edukacji Kosmicznej ESERO.

 

Wykłady poprowadzą:

  • dr Paweł M. Boguszewski, neurobiolog, kierownik Pracowni Metod Behawioralnych w Instytucie Biologii Stosowanej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk,
  • dr Krzysztof Rochowicz, specjalista ds. obsługi pracowni mobilnych i pracowni stacjonarnej do nauczania przedmiotów przyrodniczych w KPCEN w Toruniu i adiunkt w Katedrze Dydaktyki Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Dobrymi praktykami podzielą się z nauczycielami:

  • Aleksander Jasiak, koordynator Europejskiego Biura Edukacji Kosmicznej ESERO-Polska,
  • Zuzanna Michalska, koordynatorka Klubu Młodego Odkrywcy.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału!

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone