Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

Przygotuj swojego ucznia do egzaminu– szkolenia KPCEN w Toruniu

Logotyp - Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu

Zapraszamy na szkolenia dotyczące wymagań ogólnych i szczegółowych na egzaminach ósmoklasisty i maturalnym, które odbędą się 19 października 2021 r. w godz. 17.00-18.30 w formie zdalnej:

 

Na szkoleniach zostaną omówione wymagania wg aktualnego rozporządzenia MEiN, praktyczne aspekty zadań na podstawie arkuszy egzaminacyjnych, wskazówki, jak przygotować uczniów do egzaminów w 2022 r.

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone