Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

FORUM PRAKTYKÓW DLA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH

Logotyp KPCEN w Bydgoszczy

4 grudnia 2021 roku odbyło się Forum Praktyków zorganizowane przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy na platformie ClickMeeting.

 

Już po raz szósty nauczyciele-praktycy zaprezentowali inspirujące rozwiązania dydaktyczne w zakresie nauczania języków obcych. Temat przewodni tegorocznej konferencji Relacja, komunikacja, interakcja – zintegrowane kształtowanie umiejętności językowych i interpersonalnych zachęcił do udziału 46 nauczycieli języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i rosyjskiego. Dziewięć nauczycielek, Barbara Biskupiak, Paulina Kamińska, Paulina Kaźmierczak-Majdzińska, Sandra Kurdynowska, Alina Malicka, Beata Rogalska, Sandra Wawrzyniak, Justyna Wieczorek, Grażyna Wojtach, omówiło szeroki zakres zagadnień związanych z głównym tematem, w tym:

- przełamywanie barier językowych i kulturowych

- projekt międzynarodowy jako sposób budowania relacji w klasie i poza nią

- gry dydaktyczne do nauki języków obcych

- czytanie jako kompetencja kluczowa

- rozwój komunikacji językowej u dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Zaprezentowane pomysły i refleksje spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem przez wszystkich uczestników. Oto niektóre przykłady informacji zwrotnej:

- „Było wspaniale jak co roku. Dziękuję.”

- „Forum jest mega! Jestem co roku.”

- „Jestem bardzo zadowolona  z ogromnej dawki wiedzy!”

- „Dziękuję bardzo. Wspaniale, że jest takie Forum. Brawo!”

- „Bardzo wysoki poziom Forum.”

- „Online – bardzo dobrze się sprawdza.”

 

Katarzyna Krukowska-Cyranowicz i Alina Melnicka-Zygmunt, z Czytelni Językowej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy zapoznały uczestników konferencji z działaniami PBW skierowanymi do nauczycieli języków obcych i ich uczniów.

 

Opracow. Katarzyna Karska,  Justyna Adamska

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone