Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr
Szukaj
  • Start
  • Informacje Departamentu

Informacje Departamentu

Życzenia z okazji jubileuszu – konkurs plastyczno-literacki

Logotyp - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa Oświaty ogłosiło konkurs plastyczno-literacki na Życzenia dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego z okazji jubileuszu 50-lecia działalności w Bydgoszczy. Jest on skierowany do dzieci i młodzieży oraz dorosłych w następujących kategoriach: dzieci w wieku przedszkolnym, dzieci ze szkół podstawowych, młodzież szkół ponadpodstawowych, studenci, dorośli.

Czytaj więcej

Czytamy Kästnera – konkurs

Logotyp - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy zaprasza do udziału w wojewódzkim konkursie pięknego czytania w języku niemieckim „Czytamy Kästnera”. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych IV-VIII oraz szkół średnich z województwa kujawsko-pomorskiego. Zgłoszenia uczestnictwa należy nadesłać lub dostarczyć osobiście do dnia 15 października 2019 r. na adres organizatora – Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego – z dopiskiem Czytelnia.

Czytaj więcej

KOLEJNA SZKOŁA SKORZYSTA Z PRACOWNI MOBILNEJ PASCO

Logotyp KPCEN w Bydgoszczy

11 września 2019 roku odbyło się spotkanie, podczas którego Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy przekazało  nieodpłatnie pracownię mobilną Pasco kolejnej szkole naszego województwa. Podczas spotkania  Robert  Preus dyrektor  KPCEN w Bydgoszczy podpisał umowę użyczenia pracowni mobilnej z Agnieszką  Senską-Szalą  dyrektorem Szkoły Podstawowej w Kozielcu. W ramach umowy szkoła otrzymała sprzęt umożliwiający prowadzenie obserwacji i eksperymentów przyrodniczych, m.in. aparat  fotograficzny, kamerę  cyfrową, mikroskopy, notebooki oraz zestawy czujników Pasco.

Czytaj więcej

Szkolenie SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ (SIO WEB) W PRZEGLĄDARCE INTERNETOWEJ WRAZ Z PRAKTYCZNĄ OBSŁUGĄ APLIKACJI

Logo KPCEN w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprasza 30 września 2019 roku o godz. 9.00 na szkolenie SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ (SIO WEB) W PRZEGLĄDARCE INTERNETOWEJ WRAZ Z PRAKTYCZNĄ OBSŁUGĄ APLIKACJI. Szkolenie jest skierowane do pracowników placówek oświatowych: dyrektorów, sekretarzy, intendentów, księgowych, pracowników administracyjnych oraz nauczycieli obsługujących System Informacji Oświatowej.

Czytaj więcej

Narodowe Czytanie w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej

Logo Pedagogocznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy

7 września 2019 r. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy włączyła się w ogólnopolską akcję Narodowego Czytania. W tym roku lekturą były polskie nowele.

Czytaj więcej

Narodowe Czytanie 2019

Logo KPCEN Włocławek

Wspólne czytanie nowel polskich, stanowiących wybór z kanonu naszej literatury, które miało miejsce w naszym Centrum 7 września, dostarczyło organizatorom i uczestnikom wielu radości i wzruszeń. KPCEN we Włocławku odwiedzili tego dnia nauczyciele i uczniowie włocławskich szkół: II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika,  Szkoły Podstawowej nr 2,  Szkoły Podstawowej nr 10, Szkoły Podstawowej nr 23.

Czytaj więcej

Pracownie mobilne PASCO w KPCEN Toruń

Grafika Pasco

W roku szkolnym 2019/2020 zapraszamy nauczycieli fizyki, chemii, przyrody i biologii województwa kujawsko-pomorskiego do skorzystania z możliwości wzbogacenia procesu nauczania w szkołach o wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań dydaktycznych, jakimi są zestawy czujników pomiarowych firmy Pasco. Pięć mobilnych pracowni (do wypożyczenia przez szkoły) oraz pracownia stacjonarna umożliwiają przeprowadzenie szeregu doświadczeń wraz z precyzyjną rejestracją pomiarów oraz analizą uzyskanych danych.

Czytaj więcej

Program Kompleksowe wspomaganie szkół KPCEN w Toruniu

Fot. Pixabay

KPCEN w Toruniu zaprasza dyrektorów szkół i jednostki samorządu terytorialnego do współpracy w ramach programu Kompleksowe wspomaganie szkół. Bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu w ramach projektu Indywidualne wsparcie szkół stworzyliśmy dla Państwa program, który ma na celu poprawę jakości pracy szkoły w zakresie przez nią wskazanym.

Czytaj więcej

KPCEN w Toruniu doskonali nauczycieli już 30 lat!

Szanowni Państwo, jesteśmy z Wami już od 30 lat. Nasze święto stało się inspiracją do zmian wizerunkowych. Zaczynamy od nowej strony WWW naszej placówki i nowego logotypu. Staraliśmy się, aby nasza internetowa wizytówka i jej funkcjonalność odpowiadały zgłaszanym przez Państwa oczekiwaniom.

Czytaj więcej

Śpiewamy razem pieśni wojenne i wojskowe

Delegacja składająca kwiaty

Kujawsko–Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy włączyło się w uroczystości związane z obchodami 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej. W dniu 4 września 2019 roku o godz. 11.00 w auli KPCEN zgromadzili się: Jerzy Kowalik doradca Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza, Andrzej Kubiak  Dyrektor Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, Daniela Krzyżelewska starszy wizytator Wydziału Edukacji Ponadpodstawowej, Specjalnej i Placówek Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Dorota Rezmer reprezentująca Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, Barbara Belicka z Wolnego Związku Zawodowego „Solidarność-Oświata”, przedstawiciele Wydziału Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego, przedstawiciele Biura Ochrony Przyrody Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego, dyrekcja i pracownicy Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone