Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

  • Start
  • Informacje Departamentu

Informacje Departamentu

Jubileusz 10-lecia nadania imienia Mariana Rejewskiego Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bydgoszczy

Logo Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy

Dziesięć lat temu Rada Pedagogiczna PBW w Bydgoszczy podjęła uchwałę w sprawie wniosku o nadanie Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bydgoszczy imienia Mariana Rejewskiego. 16 listopada 2021 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bydgoszczy odbyła się uroczystość jubileuszowa.

Czytaj więcej

Analiza i interpretacja wyników egzaminu maturalnego z matematyki 2021

Logo KPCEN w Bydgoszczy

W trosce o poprawę wyników egzaminu maturalnego Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zorganizowało konferencję online: Analiza i interpretacja wyników egzaminu maturalnego z matematyki 2021, w której uczestniczyło prawie 100 nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego.

Czytaj więcej

Dyskalkulia - neuronalne podłoże, metody badania i terapii

Logo KPCEN w Bydgoszczy

15 listopada br. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprosiło nauczycieli różnych specjalności na wykład dr Małgorzaty Gut, kierownika Pracowni Poznania Matematycznego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Dyskalkulia - neuronalne podłoże, metody badania i terapii.

Czytaj więcej

Harmonia różnorodności

Logo KPCEN we Włocławku

16 listopada, w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Tolerancji Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku zorganizowało konferencję Harmonia różnorodności, która odbyła się w formie hybrydowej. Na wstępie dyrektor Grażyna Troszyńska powitała gości i podkreśliła, że organizując konferencję, kierowaliśmy się otwartością na współpracę międzynarodową, znaczeniem tożsamości i różnorodności narodów i państw oraz wymianą myśli pedagogicznej. Rozumienie różnych punktów widzenia czy zasad postępowania, empatia, współpraca to elementy kompetencji społecznych i osobistych, a więc kompetencji kluczowych.

Czytaj więcej

Konferencja „Otyłość – epidemia XXI wieku. Wsparcie dla ucznia i nauczyciela”

Konferencja „Otyłość – epidemia XXI wieku. Wsparcie dla ucznia i nauczyciela” - program

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu wraz z Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu serdecznie zapraszają 17 listopada 2021 r. na konferencję wojewódzką „Otyłość-epidemia XXI wieku. Wsparcie dla ucznia i nauczyciela".

Czytaj więcej

Sieć współpracy i samokształcenia dyrektorów szkół i placówek

Logo KPCEN w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy i Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy zapraszają wszystkich chętnych dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek na nadzwyczajne spotkanie sieci współpracy i samokształcenia.

Czytaj więcej

„Otwarci na autyzm- zauważ, zrozum, zaakceptuj!”

Logotyp Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu

6 listopada w Teatrze Miejskim w Inowrocławiu odbyła się konferencja naukowo- szkoleniowa „Otwarci na autyzm- zauważ, zrozum, zaakceptuj!” zorganizowana przez  Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Przewodnicząca Sejmiku Woj. Kujawsko-Pomorskiego Elżbieta Piniewska, Marszałek Województwa Kujawsko- Pomorskiego Piotr Całbecki i Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza.

Czytaj więcej

Konferencja UCIEC CZY UTKNĄĆ? Escape room w edukacji

Logotyp KPCEN w Bydgoszczy

W przestrzeni rzeczywistej escape room to gra realizowana w specjalnie zaaranżowanym do tego celu pomieszczeniu. W przestrzeni wirtualnej to wyzwanie dla indywidualnego gracza przeniesione w świat cyfrowy. Elementy łączące oba rodzaje pokojów są te same: mechanizmy gier, aranżacja przestrzeni, rekwizyty i dążenie do wyjścia. W obu przypadkach graczom towarzyszą te same emocje, chociaż te w realnym świecie są zdecydowanie silniejsze niż wirtualnej rzeczywistości.

Czytaj więcej

Szkolne przywództwo skoncentrowane na uczeniu się uczniów i uczennic

Logotyp KPCEN w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy wraz Centrum Edukacji Obywatelskiej  w Warszawie zapraszają  na bezpłatne szkolenie stacjonarne dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych zainteresowanych działaniami na rzecz lepszej jakości uczenia się dzieci i młodzieży, dzielenia się z nauczycielami odpowiedzialnością za tę jakość i budowania zbiorowej skuteczności nauczycieli.

Czytaj więcej

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka angielskiego w szkołach podstawowych TEA TIME (Teach Enjoy Achieve Talk Improve Meet Explore)

Logotyp KPCEN w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprasza do uczestnictwa w pracach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli języka angielskiego w szkołach podstawowych.

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone