Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

Koronawirus

  • Start
  • Informacje Departamentu
  • Jak wzmacniać potencjał rodziny?; Jak podtrzymywać więzi rodzicielskie w warunkach izolacji penitencjarnej?

Jak wzmacniać potencjał rodziny?; Jak podtrzymywać więzi rodzicielskie w warunkach izolacji penitencjarnej?

Uczestnicy konferencji „(Re)witalizacja więzi rodzicielskich jako wyzwanie polityki społecznej, penitencjarnej i postpenitencjarnej”; 26 maja 2018r., fot. KPSW w Bydgoszczy

Na te i inne pytania odpowiedzi otrzymali uczestnicy ogólnopolskiej konferencji naukowej pt.: „(Re)witalizacja więzi rodzicielskich jako wyzwanie polityki społecznej, penitencjarnej i postpenitencjarnej", która odbyła się 26 maja 2018r. w siedzibie Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej. Współorganizatorem przedsięwzięcia był Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

 

Celem konferencji była merytoryczna dyskusja nad budową i odbudową więzi rodzicielskich w warunkach izolacji więziennej, wymiana wiedzy i doświadczeń m. in. na temat odbudowy kompetencji rodzicielskich przez rodzica po karze pozbawienia wolności – ukazanie ponadstandardowych inicjatyw w obrębie pozainstytucjonalnych form pomocy postpenitencjarnej. Zaproszenie na konferencję i wygłoszenie referatów przyjęli: płk. Grzegorz Fedorowicz, Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, prof. dr hab. Krzysztof Piątek, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, prof. dr hab. Lech Witkowski, Akademia Pomorska w Słupsku, ppłk Małgorzata Gajdus-Ciborowska, Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu, prof. dr hab. Piotr Petrykowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, mjr Paweł Makowski, Zakład Karny Bydgoszcz- Fordon,  prof. nadzw. KPSW, dr hab. Monika Jaworska-Witkowska, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Magdalena Grzybowska, koordynator Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Waldemar Dąbrowski reprezentujący Stowarzyszenie Profilaktyki i Resocjalizacji Mateusz w Toruniu oraz Julita Tabuła podopieczna Stowarzyszenia, która opowiedziała o pierwszych krokach na wolności po długoterminowym wyroku w domu dla kobiet Mateusz w Grudziądzu.

Konkluzje z konferencji: Rodzina odgrywa bardzo ważną rolę w procesie readaptacji społecznej skazanych. Musi być zatem realnym sojusznikiem administracji penitencjarnej w jej wysiłkach resocjalizacyjnych a tym samym być istotnym elementem tej pracy i w niej współuczestniczyć. Z punktu widzenia dobra całego społeczeństwa, właściwe jest dbanie o już istniejące więzi skazanych ze środowiskiem zewnętrznym zwłaszcza ze środowiskiem rodzinnym, ich podtrzymywanie lub odbudowywanie w społecznie pożądanym kierunku.

Powyższe konkluzje stanowiły informacje dla zespołu roboczego przygotowującego projekt zmian w polityce penitencjarnej, który obradował po zakończeniu konferencji.

 

Program

 

Opracowanie:

Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

w Departamencie Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia

czerwiec 2018r.

 

Uczestnicy konferencji „(Re)witalizacja więzi rodzicielskich jako wyzwanie polityki społecznej, penitencjarnej i postpenitencjarnej”; 26 maja 2018r., fot. KPSW w BydgoszczyUczestnicy konferencji „(Re)witalizacja więzi rodzicielskich jako wyzwanie polityki społecznej, penitencjarnej i postpenitencjarnej”; 26 maja 2018r., fot. KPSW w BydgoszczyUczestnicy konferencji „(Re)witalizacja więzi rodzicielskich jako wyzwanie polityki społecznej, penitencjarnej i postpenitencjarnej”; 26 maja 2018r., fot. KPSW w BydgoszczyUczestnicy konferencji „(Re)witalizacja więzi rodzicielskich jako wyzwanie polityki społecznej, penitencjarnej i postpenitencjarnej”; 26 maja 2018r., fot. KPSW w Bydgoszczy

 

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone