Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

O rodzinie na Konwencie Wójtów w Cekcynie

Początek XXXIV obrad Konwentu Wójtów
Początek XXXIV obrad Konwentu Wójtów

Wśród wielu ważnych tematów poruszanych na XXXIV Konwencie Wójtów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, nie mogło zabraknąć namysłu nad sytuacją rodzin w naszym regionie i prezentacji działań, które na ich rzecz realizuje samorząd województwa kujawsko-pomorskiego.

 

W Cekcynie, w dniu 16 września 2021 r., Dyrektor Departamenty Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu – Pani Krystyna Żejmo-Wysocka, przedstawiła inicjatywy samorządu zmierzające do budowania środowiska przyjaznego rodzinom, dobre praktyki współpracy różnych podmiotów w obszarze polityki prorodzinnej, w tym również projekty pomagające przeciwdziałać przemocy w rodzinie.

 

Zaproszenie Pani Dyrektor do wystąpienia na Konwencie, wskazuje na wagę jaką władze gmin przywiązują do działań na rzecz rodzin, a wystąpienie Pani Krystyny Żejmo-Wysockiej było ważnym głosem zachęcającym do poszukiwania nowych rozwiązań w tym obszarze i budowania sieci współpracy.

 

Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

w Departamencie Spraw Społecznych

wrzesień 2021

 

Początek XXXIV obrad Konwentu WójtówWystąpienie Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych

 

 

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone