Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

IX edycja programu „Sztuka Wyboru” za nami

Jan Sugier - I miejsce
Jan Sugier - I miejsce

We wtorek (29 listopada) w siedzibie Fundacji Tumult odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu pn. „Plakat! Akcja! Reakcja!” na plakat profilaktyczny promujący odpowiedzialne korzystanie z mediów elektronicznych. Konkurs zorganizowano w ramach IX edycji programu „Sztuka Wyboru”, od 2011 roku realizowanego we współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy i Fundacji Tumult. Wydarzenie patronatem honorowym objął Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.

 

Celem konkursu było:

  • zapobieganie uzależnieniom od Internetu, aplikacji mobilnych i mediów społecznościowych;
  • zapobieganie negatywnym konsekwencjom korzystania z mediów cyfrowych;
  • promowanie zdrowych nawyków i postaw, dzięki którym można bezpiecznie korzystać z mediów cyfrowych.

 

W konkursie uczestniczyli uczniowie z terenu województwa kujawsko-pomorskiego uczęszczający do szkół podstawowych, ponadpodstawowych i placówek pozaszkolnych prowadzących zajęcia edukacyjne i kulturalno-oświatowe dla młodzieży. W konkursie wzięło udział 236 uczniów reprezentujących 22 placówki oświatowe. Nadesłano 276 prac konkursowych.

 

W wydarzeniu udział wzięli m.in. członek zarządu Sławomir Kopyść, radna województwa  Katarzyna Lubańska, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia Krystyna Żejmo-Wysocka, pierwszy zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Mirosław Elszkowski, Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz.

 

Laureaci konkursu:

I miejsce: Jan Sugier z Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu

II miejsce: Magdalena Kudeł z Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy

III miejsce: Weronika Kroplewska z Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy

Wyróżnienia:

  • Patrycja Szulczewska z Liceum Sztuk Plastycznych we Włocławku
  • Jan Karolczak z Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu
  • Oliwia Żbikowska z Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu
  • Anna Błażejewska z Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy
  • Magdalena Król z Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy
  • Oliwia Klaczyńska z Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy
  • Zofia Florianowicz ze Szkoły Podstawowej nr 35 w Toruniu

 

Dodatkowo wyróżniono uczniów z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla Chłopców z niepełnosprawnością w stopniu lekkim w Bielicach.

 

Po uroczystości wręczenia nagród młodzież uczestniczyła w warsztatach, podczas których miała okazję zapoznać się z historią i zasadami tworzenia plakatu oraz stworzyć własne szkice wyrażające hasło „wolność”. Stworzone prace zostały omówione wraz z prowadzącymi warsztaty Mają Wolną i Konradem Gelertem.

 

Więcej informacji na stronie www.sztukawyboru.pl 

 

Zwycięskie i wyróżnione plakaty:

Jan Sugier - I miejsceMagdalena Kudeł - II miejsceWeronika Kroplewska - III miejsceAnna Błażejewsja - wyróżnienieOliwia Żbikowska - wyróżnienieJan Karolczak - wyróżnienieMagdalena Król - wyróżnienieOliwia Klaczyńska - wyróżnieniePatrycja Szulczewska - wyróżnienieZofia Florianowicz - wyróżnienie

 

Opracowanie:

Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom w Departamencie Spraw Społecznych i Zdrowia

Listopad 2022

 

IX gala programu „Sztuka Wyboru” fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPIX gala programu „Sztuka Wyboru” fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPIX gala programu „Sztuka Wyboru” fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPIX gala programu „Sztuka Wyboru” fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPIX gala programu „Sztuka Wyboru” fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPIX gala programu „Sztuka Wyboru” fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPIX gala programu „Sztuka Wyboru” fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPIX gala programu „Sztuka Wyboru” fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPIX gala programu „Sztuka Wyboru” fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone.