Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

Mapy sozologiczne, Mapy hydrograficzne

System zarządzania, ochrony i monitoringu zasobów przyrodniczych województwa kujawsko-pomorskiego

 

 

Województwo Kujawsko-Pomorskie udostępnia kompleksową bazę danych  przedstawiających  stan środowiska przyrodniczego oraz przyczyny i skutki zarówno negatywnych jak pozytywnych przemian zachodzących w środowisku pod wpływem różnego rodzaju procesów, w tym przede wszystkim działalności człowieka (mapy sozologiczne oraz hydrograficzne).

 

Nowopowstała baza danych przedstawia precyzyjne i kompleksowe informacje, umożliwiające podejmowanie najlepszych sposobów ochrony naturalnych wartości środowiska.
Baza przedstawia aktualny stan przekształceń środowiska przyrodniczego w województwie kujawsko-pomorskim.

 

Mapy sozologiczne i hydrograficzne adresowane są głównie do instytucji i urzędów ochrony środowiska oraz planistów i  przedstawicieli władz każdego szczebla samorządu terytorialnego. W planowaniu przestrzennym zaś są szczególnie przydatne w zakresie lokalizacji nowych obiektów gospodarczych (w tym przemysłowych) i komunalnych (w tym mieszkaniowych), a także ośrodków rekreacyjnych itp.

 

Projekt został zrealizowany przy wsparciu środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Nowopowstała baza danych map sozologicznych i hydrograficznych w systemie GIS dostępna jest na stronie internetowej www.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce Środowisko oraz w formie papierowej w zasobach geodezyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

  

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone.