Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) potrzebujemy zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w tym przechowywanych odpowiednio w plikach cookies Dowiedz się więcej na temat polityki cookies
Klikając przycisk „Przejdź dalej” lub zamykając to okno za pomocą przycisku „x” wyrażasz zgodę na zasadach określonych poniżej:
Zgadzam się na przechowywanie w urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania przez ze mnie z produktów i usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym także informacji oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach dostosowania do potrzeb poprawy bezpieczeństwa, statystycznych i reklamowych. Możesz zmienić ustawienia obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Korzystając z naszych stron bez zmiany tych ustawień wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej na temat ochrony danych osobowych

Zakmnij Zakmnij
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

Loading script and Flickr images

Informacje Departamentu

Konferencja nt. projektu „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028”

W dniu 19  września  2016 r.  w  Przysieku  k/Torunia, w godzinach 10.30-13.30 (siedziba  Kujawsko-Pomorskiego  Ośrodka  Doradztwa  Rolniczego -  Oddział  w Przysieku) odbędzie się konferencja, podczas której zaprezentowany zostanie projekt „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2026-2022 z perspektywą na lata 2023-2028”, przyjęty przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 33/1363/16 z dnia 31 sierpnia 2016 r.

 

Konferencja adresowana jest do przedstawiciel samorządów gmin z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, zarządzających regionalnymi instalacjami do przetwarzania odpadów komunalnych, podmiotów zajmujących się gospodarowaniem odpadami  oraz wszystkich zainteresowanych problematyką gospodarowania odpadami na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną główne założenia opracowanego wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. Zaplanowana została dyskusja z udziałem uczestników konferencji, dotycząca przyjętych celów i kierunków działań dla województwa kujawsko-pomorskiego, wynikających z projektu wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

Projekt dokumentu poddany został opiniowaniu przez:

  1. organy wykonawcze gmin z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego, niebędących członkami związków międzygminnych oraz organy wykonawcze związków międzygminnych z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego,
  2. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy,
  3. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy,
  4. właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej w zakresie związanym z ochroną wód.

W myśl ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. z 2016 r. poz. 353), 2), projekt został udostępniony społeczeństwu.

 
 

Konferencja ma charakter otwarty
Udział w konferencji jest bezpłatny.

BIP Kujawsko-Pomorskie konstelacje dobrych miejsc