Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr
Szukaj
  • Start
  • Informacje Departamentu

Informacje Departamentu

Cięcie lodu - 01.03.2018

Cięcie lodu - 01.03.2018 ZPKChiN

Dbałość o wartości historyczne i kulturowe to również jedno z zadań Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego, dlatego w dniu 02.03.2018 r. w Niedźwiedziu odbyły się cykliczne zawody w cięciu lodu.

Czytaj więcej

Informacja o wynikach naboru szkół na wycieczki jednodniowe

Poniżej lista szkół zakwalifikowanych na jednodniowe wycieczki do Parków Krajobrazowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Czytaj więcej

Zaproszenie na szkolenia

Zapraszamy przedsiębiorców naszego regionu, prowadzących swoją działalność gospodarczą na terenie obszarów chronionych, do udziału w szkoleniu organizowanym przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w ramach projektu „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!”.

Czytaj więcej

Z serii lokalnych ciekawostek

liczenie gacków, mopków, nocków i innych latających uszatych

W grudziądzkiej cytadeli, która jest 3 największym w Polsce siedliskiem nietoperzy, trwa właśnie liczenie gacków, mopków, nocków i innych latających uszatych.

Czytaj więcej

Już wkrótce dzień św. Walentego

Chełmno Miasto zakochanych

Odnowiony po 200 latach zapomnienia kult św. Walentego hucznie obchodzony jest w "Krakowie-północy", czyli w Chełmnie, a to za sprawą przechowywanej od stuleci w kościele farnym pw. Wniebowzięcia NMP relikwii św. Walentego. Zwiedzając Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego, warto zajrzeć do tego pięknego "Miasta Zakochanych". Zachowało się tutaj pięć gotyckich kościołów, prawie nienaruszony średniowieczny układ urbanistyczny oraz prawie cały obwód murów miejskich, renesansowy ratusz, a także wiele kamienic z XVIII-XIX wieku.

Czytaj więcej

02.02.2018 WPK

Jedno z oczek rezerwatu Dury fot. Jarosław Tarczykowski

Rezerwat Dury położony 4km od Osia tworzą cztery niewielkie dystroficzne jeziorka wraz z otaczającymi je torfowiskami. Przy czym niewielkie są tylko rozmiary rezerwatu, bo znaczenie ich jest ogromne. Ten niewielki obszar jest unikatowym w skali kraju z uwagi na zbiorowiska torfowiskowe. Występują tu trzy gatunki krajowych rosiczek: okrągłolistna, długolistna i pośrednia oraz inne osobliwości florystyczne jak: grzybień północny, żurawina drobnolistna, narecznica grzebieniasta oraz rzadkie gatunki turzyc. Poza tym, a może przede wszystkim jest to obszar wodno-błotny o którego znaczeniu warto pamiętać w związku z przypadającym 2 lutego (czyli jutro) Światowym Dniem Mokradeł. Dzień ten upamiętnia międzynarodową konwencję ramsarską z 1971 roku i podkreśla znaczenie obszarów wodno-błotnych. Obszary takie to nie tylko ostoja bioróżnorodności, miejsce życia wielu rzadkich gatunków roślin i zwierząt, ale również rezerwuar wody istotny z punktu widzenia suszy czy powodzi.

Czytaj więcej

Zima -tropy zwierząt 29.01.2018

spotkanie z zielonym edukatorem WPK

Zima to dobry czas na poszukiwanie tropów zwierząt. Dlatego właśnie uczniowie klas „0” i „I” w Szkole Podstawowej w Gródku na styczniowym spotkaniu z zielonym edukatorem WPK poznawali nie tylko tropy, ale również ślady obecności zwierząt. Po obejrzeniu prezentacji na temat śladów i tropów dzieci chętnie ćwiczyły swoje umiejętności w zabawie z pieczątkami oraz tropami zwierząt.

Czytaj więcej

SP Dragacz - 19.01.2018

spotkanie z dziećmi ze Szkoły Podstawowej w Dragaczu

Już od wejścia było czuć, że spotkanie z dziećmi ze Szkoły Podstawowej w Dragaczu przebiegnie słodko.

Czytaj więcej

Rezerwat Przyrody Lutowo - 04.01.2018

Rezerwat Przyrody Lutowo

Rezerwat Przyrody Lutowo to najstarszy rezerwat Krajeńskiego Parku Krajobrazowego, który powstał w 1965 r. Zajmuje on powierzchnię około 20 ha chroniąc bór bagienny na torfowisku przejściowym ze stanowiskiem sosny pospolitej z brzozą omszoną. W runie można spotkać mchy torfowce, bagno zwyczajne (Ledum palustre) czy też wełniankę pochwowatą (Eriophorum vaginatum). Występuje także rzadka bażyna czarna (Empetrum nigrum) oraz rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia).

Czytaj więcej

Owady - 12.01.2018

Zajęcia z Zielonym Edukatorem działającym przy Tucholskim Parku Krajobrazowym

Co mają owady do parasola i czy owady to na pewno robaki? Odpowiedzi na te oraz wiele innych pytań mogli poznać uczniowie Szkoły Podstawowej w Pruszczu podczas zajęć z Zielonym Edukatorem działającym przy Tucholskim Parku Krajobrazowym. Była również okazja do bliższego przyjrzenia się niektórym okazom owadów.

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone