Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

Debata „Promocja Polski za granicą”

Gupa Debata Promocja Polski za granicą

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 21 października 2015 roku zorganizował debatę pt. „Kierunki Promocji Polski z perspektywy województwa kujawsko-pomorskiego”.

 

W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego spotkali się przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji otoczenia  biznesu, świata nauki oraz organizacji pozarządowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, aby przedyskutować założenia nowej strategii promocji Polski za granicą.

Debata składała się z dwóch części: pierwszej, dyskusji panelowej podczas której podkreślono, że w działania związane z planowaniem strategii promocyjnej należy szerzej włączać m.in.: środowiska biznesowe i naukowe z poszczególnych województw.


Z kolei w drugiej części spotkania przeprowadzono warsztaty, których celem było zebranie opinii o dotychczasowych działaniach podejmowanych przez instytucje centralne w zakresie promocji Polski za granicą.

 

Marka Polski Debata Promocja Polski za granicąPrezydium Debata Promocja Polski za granicąWarsztaty Promocja Polski za granicą
 

 

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone.