Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

Polsko-francuska wymiana szkolna

Wizyta w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Andrzej Goinski
Wizyta w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Andrzej Goinski

W dniach od 31 stycznia do 9 lutego 2016 r. uczniowie i nauczyciele z Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu już po raz drugi gościli w Województwie Kujawsko-Pomorskim młodzież z Liceum Zawodowego im. Józefa Wrzesińskiego w Angers we Francji. Partnerem tegorocznych spotkań w ramach wymiany szkolnej było IX Liceum Ogólnokształcące w Toruniu. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki.

 

 

Wizyta francuskich uczniów wraz z ich opiekunami w naszym regionie miała na celu wymianę doświadczeń w zakresie funkcjonowania szkół o podobnym profilu kształcenia oraz promocję województwa kujawsko-pomorskiego. Program wymiany szkolnej obejmował wizyty warsztatowe w fundacjach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych i szkołach, spotkania integracyjne oraz zwiedzanie regionu. Młodzież odwiedziła między innymi placówkę Fundacji Brata Alberta, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka oraz uzdrowisko SOLANKI Medical SPA w Inowrocławiu.

 

W trakcie wizyty w naszym regionie, francuska młodzież uczestniczyła również w spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim, którego głównym punktem była prezentacja multimedialna województwa kujawsko-pomorskiego jako regionu atrakcyjnego pod względem turystycznym, naukowym, kulturalnym oraz gospodarczym.

 

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu
jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Udział w zajęciach warsztatowych, fot. Szymon ZdziebłoUdział w zajęciach warsztatowych, fot. Szymon ZdziebłoWizyta w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Andrzej Goinski

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone.