Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

Promocja projektów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

W styczniu br. przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, zaaranżowali cykl spotkań z reprezentantami środowisk gospodarczych z naszego regionu.

 

Głównym celem ww. cyklu było omówienie bieżących działań prowadzonych w projektach międzynarodowych, których partnerem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie: projekt EmpInno (Zwiększanie znaczenia strategii inteligentnych specjalizacji na rzecz innowacji i rozwoju w średniej wielkości miastach i regionach, który dąży do poprawy skuteczności wdrażania regionalnych strategii innowacji, w tym realizacji założeń wynikających ze strategii dla inteligentnych specjalizacji (RIS3)) oraz projekt NICHE (Budowanie innowacyjnych łańcuchów wartości w sektorze żywnościowym w regionach).

 

Efektem spotkania było omówienie przyszłych działań w ramach projektów we Współpracy z instytucjami uczestniczącymi w spotkaniu, m.in.: udział specjalistów z regionu oraz parterów projektowych w spotkaniach branżowych i towarzyszących im wydarzeniach.

 

Informacje o projektach:

http://www.interregeurope.eu/niche/

http://www.empinno.eu/

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone.