Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

Dwie dekady zmian w Europie Środkowej – konferencja podsumowująca i otwarcie 3. naboru

Logo Interreg

Z okazji dwudziestolecia współpracy ponad granicami państw Europy Środkowej Wspólny Sekretariat zaprasza do udziału w Dorocznej Konferencji Programu Interreg Europa Środkowa (21-22 września 2017, Berlin).Pod szyldem Interreg instytucje z wielu krajów działają wspólnie w projektach transnarodowych, wymieniają się praktykami i tworzą nowe rozwiązania dla Europy Środkowej. O rezultatach tej współpracy będzie można posłuchać między innymi w trakcie tematycznych sesji:

 • innowacyjność,
 • redukcja CO2,
 • zasoby naturalne,
 • dziedzictwo kulturowe,
 • transport i mobilność.Na konferencji zostanie także ogłoszone otwarcie trzeciego naboru wniosków Interreg Europa Środkowa.  Szczegółowe informacje na temat spotkania są dostępne w programie. http://www.interreg-central.eu/Content.Node/events/Draft-Agenda-Interreg-CENTRAL-EUROPE-Conference.pdf  

Już teraz zachęcamy do rejestracji on-line! https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/RegistrationAE2017

Elementem kampanii promocyjnej (hashtag: #20yearsCE) jest także quiz. https://www.facebook.com/pg/InterregCE/posts/

O programie Interreg Europa Środkowa 2014 - 2020

 • Z kim można współpracować: Austria, Chorwacja, Czechy, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry, wybrane regiony Włochy i Niemiec (szczegółowa informacja w załączniku nr 3 do Programu http://www.ewt.gov.pl/media/1206/zalaczniki_ce_pl_rm.pdf )
 • Kto może brać udział w projektach: władze centralne i jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, instytucje publiczne, instytucje oraz firmy prywatne z osobowością prawną, instytucje międzynarodowe
 • Tematyka programu: innowacje, zwiększanie konkurencyjności, strategie niskoemisyjne, zasoby naturalne i kulturowe, powiązania transportowe
 • Budżet programu ze środków EFRR: 246 mln euro
 • Zarządzanie programem: Miasto Wiedeń (Instytucja Zarządzająca), Wspólny Sekretariat z siedzibą w Wiedniu (wsparcie dla aplikantów, przyjmowanie, ocena i monitorowanie projektów itp.).
 • Transnarodowe projekty dotyczą kluczowych wyzwań i szans dla obszaru (analiza SWOT w zał. nr 5 do Programu Współpracy: http://www.ewt.gov.pl/media/1206/zalaczniki_ce_pl_rm.pdf). Przykładowo, projekt FORGET HERITAGE dotyczy nieużywanych budynków zabytkowych (dawne fabryki, szpitale, szkoły, koszary itp.). Celem partnerów jest opracowanie innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań służących ochronie i waloryzacji dziedzictwa kulturowego Europy Środkowej. Jednym z rezultatów projektu ma być opracowanie modeli zarządzania współpracą publiczno–prywatną z udziałem spółek działających w obszarze kultury i sektora kreatywnego. W projekcie, oprócz partnerów z innych państw, uczestniczą miasta Bydgoszcz i Warszawa. Więcej o projekcie: http://www.interreg-central.eu/Content.Node/Forget-heritage.html

Gdzie szukać informacji:

 • Oficjalna strona prowadzona przez Wspólny Sekretariat po angielsku (oficjalny język programu)  http://www.interreg-central.eu/Content.Node/home.html  
 • Strona Ministerstwa Rozwoju z informacjami w języku polskim http://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/przeczytaj-o-programach/programy-europejskiej-wspolpracy-terytorialnej/europa-srodkowa/
 • Ministerstwo Rozwoju -  Krajowy Punkt Kontaktowy programu Interreg Europa Środkowa - pomoc doradcza, spotkania informacyjne, wsparcie w  poszukiwaniu zagranicznych partnerów oraz promocji polskich ofert, współpraca ze Wspólnym Sekretariatem, Centrum Projektów Europejskich (kontroler wydatków w projektach) itp. Osoba do kontaktu: Teresa Marcinów, tel. 32 253 90, 08, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone