Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

Uczniowie GILA na 84. sesji EYP

GILA na 84 sesji EYP
GILA na 84 sesji EYP

Tradycja uczestnictwa polskich delegatów w Europejskim Parlamencie Młodzieży (European Youth Parliament) sięga początku lat dziewięćdziesiątych. Jednak dopiero w 2006 roku powstała w naszym kraju oficjalna komórka, zajmująca się tym przedsięwzięciem. Przez blisko 11 lat w ramach EYP Poland udało się zorganizować przeszło 60 projektów, angażując do tego celu około 1000 młodych osób rocznie.

 

W kwietniu 2017 roku miała miejsca 84. Międzynarodowa sesja Europejskiego Parlamentu Młodzieży, w której udział wzięli uczniowie Gimnazjum i Liceum Akademickiego w Toruniu. Czteroosobowa grupa (Natalia Kwaśniewska, Martyna Sypniewska, Tomasz Patyna, Kajetan Rachwał) pod opieką pani Moniki Zalewskiej odwiedziła Norwegię (Trondheim i Røros), by tam wziąć udział w obradach Parlamentu.

 

Tegorocznej sesji przewodniczyła Maria Manolescu, która otworzyła spotkanie, witając blisko 300 delegatów z 36 krajów Europy. Następnie grupy uczestniczyły w tak zwany teambuildingu, czyli zajęciach, mających na celu wzajemne zapoznanie uczestników i poprawienie ich umiejętności pracy w zespole. Delegaci, połączeni w międzynarodowe grupy, mieli za zadanie opracować rezolucję, tj. rozwiązanie wybranego przez siebie problemu, z jakim obecnie zmaga się Europa. Wyniki tej pracy prezentowane były na Zgromadzeniu Generalnym, gdzie następnie nad nimi dyskutowano oraz proponowano rozwiązania alternatywne. W ten sposób dopracowane rezolucje zostały przesłane do Parlamentu Europejskiego.

 

W trakcie pobytu w Norwegii młodzi delegaci wzięli udział w wydarzeniach artystycznych: koncercie skrzypków oraz występie Marji Mortensson, wykonującej tradycyjne pieśni ludu Summi. Odbył się także Eurokoncert, w którym uczestniczyć mogła każda młoda osoba, pragnąca zaprezentować swój talent muzyczny.

 

Europejskiemu Parlamentowi Młodzieży przyświeca cel przybliżania młodym ludziom wartości demokratycznych, poprzez zapoznawanie ich z funkcjonowaniem poszczególnych komórek Unii Europejskiej, a także uwrażliwianie młodego pokolenia na problemy o zasięgu światowym, przy jednoczesnym stymulowaniu do poszukiwania rozwiązań tychże kwestii we własnym zakresie.

 

Więcej informacji o tegorocznej sesji: http://www.trondheimroros2017.org/

 

GILA na 84 sesji EYPGILA na 84 sesji EYPGILA na 84 sesji EYPGILA na 84 sesji EYPGILA na 84 sesji EYP

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone