Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

ToMUN 2019

Inauguracja
Inauguracja

Od 2003 roku młodzież I LO w Toruniu corocznie uczestniczy w symulacji obrad zgromadzenia ONZ pod nazwą LEMUN w Leiden oraz HagaMUN w Hadze w Holandii, których celem jest umożliwienie młodym ludziom z całego świata debaty na najistotniejsze tematy dotyczące aktualnych problemów społecznych i gospodarczych, a także zagadnień politycznych, prawnych i kulturowych.

 

Udział w  debatach i doświadczenie które do tej pory zdobyła młodzież i nauczyciele I LO w Toruniu stały się motywacją do organizacji podobnego przedsięwzięcia w Toruniu.  Efektem ścisłej współpracy pomiędzy kadrą nauczycielską szkoły, a samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego była decyzja o samodzielnej realizacji projektu ToMUN w 2015 roku.

 

Chęć udziału w projekcie ToMUN wyraziło wiele szkół z zagranicy m.in. Słowacji, Hiszpanii, Luxemburga, Niemiec, USA, Holandii, Portugalii, Ukrainy, Danii, Anglii, Belgii, Finlandii oraz Węgier. Przedsięwzięcie stanowi znakomitą okazję do promocji województwa kujawsko-pomorskiego i organizowane jest pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Motywem przewodnim tegorocznej edycji jest problem uchodźców „Hope for Refugees” - nadzieja dla uchodźców. Debata na szczeblu młodzieżowym, w przyszłości przyczyni się do lepszego zrozumienia problemów, z którymi na co dzień zmaga się cały świat.

 

Województwo Kujawsko-Pomorskie wspiera inicjatywy MUN (Model United Nations) od wielu lat. Obecna edycja ToMUN jest już piątą realizacją projektu i odbywa się przy wsparciu finansowym samorządu województwa.

 

W dniu 27 września 219 roku o godzinie 11:00 w Sali Mieszczańskiej Ratusza w Toruniu odbyła się oficjalna inauguracja konferencji ToMUN 2019, podczas której głos zabrała Pani Sylwia Tubielewicz-Olejnik, Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

 

ONZ - Organizacja międzynarodowa, z siedzibą w Nowym Jorku, powstała 24 października 1945 roku w wyniku wejścia w życie, podpisanej 26 czerwca 1945 w San Francisco, Karty Narodów Zjednoczonych. ONZ jest następczynią Ligi Narodów.

 

Warto podkreślić, że w 2018 roku, absolwentka IV Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu Zuzanna Szczepańska, jako jedyna przedstawicielka Polski i jedna z pięciu z całej Europy brała udział w prestiżowym wydarzeniu jakim była 51 sesja United Nations Commission on International Trade Law przy ONZ w Nowym Jorku. Pani Zuzanna doświadczenie w zakresie międzynarodowej debaty zdobywała jako uczennica toruńskiego liceum podczas poprzednich edycji konferencji ToMUN.

 

United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) to komisja ONZ do spraw międzynarodowego prawa handlowego. Uczestnikami biorącymi udział w posiedzeniach komisji i mającymi wpływ na tworzenie tego międzynarodowego prawa są przedstawiciele 60 państw członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych. Udział reprezentantki województwa kujawsko-pomorskiego w obradach ONZ w Nowym Jorku możliwy był dzięki wsparciu samorządu województwa.

 

Program ToMUN:

Czwartek , 26 września 2019

16:00-19:30 zakwaterowanie uczestników

16:00-19:00 rejestracja,

19:00-22:00 kolacja powitalna szefów delegacji

 

Piątek, 27 września 2019

9:00-10:30 zwiedzanie Torunia

9:00-11:00 rejestracja

9:00-10:30 warsztaty  

11:00-12:00 oficjalna inauguracja Symulacji Obrad Narodów Zjednoczonych ToMUN

(sala Mieszczańska Ratusza)  

13:00 –17:00 obrady komisji

12:15-14:30 lunch

17:00-17:15 briefing prasowy

17:30 – 19:00 program artystyczny

 

Sobota, 28 września 2019

9:45-10:00 konferencja prasowa

10:00–11:00 prace w Komisjach

10:00 - 12:30 panel podsumowujący

10:00-16:30 prace w komisjach  

12:00-13:30 zwiedzanie starówki dla szefów delegacji

13:30 lunch

17:00-17:30 konferencja prasowa

 

Niedziela, 29 września 2019

9:00 -13:00 wizyta studyjna

10:00-15:00 sesja

12:00-13:30 lunch

15:45–16:30 oficjalne zakończenie obrad Toruń Model United Nations 2019

16:3 –16:45 konferencja prasowa

 

InauguracjaInauguracja sala mieszczańskaInuguracja grupaPrzemówieniePrzemówienie Urząd MarsząłkowskiSpotkania podczas otwarciaTorba ToMUNZwiedzanie Grupa podczas obradObrady w szkole

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone