Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

Koronawirus

ThreeT – spotkanie interesariuszy w Toruniu

Spotkanie interesariuszy lokalnych w projekcie ThreeT
Spotkanie interesariuszy lokalnych w projekcie ThreeT

W dniu 15 października 2019 roku odbyło się spotkanie interesariuszy lokalnych projektu ThreeT (Thematic Trail Trigger). Wzięli w nim udział przedstawiciele parków krajobrazowych, a ze strony Województwa Kujawsko-Pomorskiego członkowie zarządu Dariusz Kurzawa i Aneta Jędrzejewska oraz  dyrektorzy Departamentu Środowiska Departamentu Sportu i Turystyki Departamentu Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego.

 

Podczas spotkania uczestnicy wizyt studyjnych z ramienia parków podsumowali wrażenia i wnioski z dobrych praktyk wdrożonych w regionach partnerów projektu. Dotychczasowe wizyty studyjne odbyły się w Niemczech (Mittelhessen), na Węgrzech (Shombathely), w Finlandii (Iyvaskyla), Polsce (Kujawsko-Pomorskie) i Rumunii (Brasov). Przed nami jeszcze trzy spotkania we Włoszech, na Malcie i w Hiszpanii. 

 

Dobre praktyki (obejmujące rozwiązania systemowe, zarządzanie szlakiem, informacja) wyłonione w projekcie to baza do opracowania planu działania dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który będzie podstawą do realizacji kolejnych potencjalnych projektów przewidzianych do finansowania np. w ramach RPO 2020-2027. Celem, który stawiamy sobie w projekcie ThreeT jest stworzenie szlaków turystycznych, stanowiących propozycję spędzania wolnego czasu na terenie parków krajobrazowych z poszanowaniem walorów ekologicznych tych obszarów.

 

Więcej bieżących informacji nt. postępów realizacji projektu ThreeT można znaleźć na facebooku:  https://www.facebook.com/ThreetProjectIE/

 

Spotkanie interesariuszy lokalnych w projekcie ThreeTW trakcie spotkania przekazano dobre praktyki zagranicznych partnerów projektu ThreeTW trakcie spotkania przekazano dobre praktyki zagranicznych partnerów projektu ThreeT

 

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone