Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

Koronawirus

Młodzież z Francji w toruńskim Medyku

Wizyta młodzieży z Angers w WK-P; fot. Mikołaj Kuraś
Wizyta młodzieży z Angers w WK-P; fot. Mikołaj Kuraś

Uczniowie i nauczyciele z Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu po raz czwarty gościli w Województwie Kujawsko-Pomorskim młodzież z partnerskiej szkoły o podobnym profilu we francuskim Angers. Celem wizyty jest integracja szkolnych społeczności, wymiana doświadczeń, a także poznanie specyfiki pracy placówek szkolnych i opiekuńczych na Kujawach i Pomorzu.

 

29-osobowa grupa uczniów z Lycée Professionnel Joseph Wresinski (Liceum Zawodowe im. Józefa Wrzesińskiego) w Angers oraz jej opiekunowie wzięli udział  w spotkaniach oraz warsztatach w toruńskim Medyku w celu omówienia i porównania rynku usług medyczno-uzdrowiskowych oraz metod kształcenia w zawodach medyczno-społecznych obydwu regionów. Młodzież odwiedziła między innymi Zespół Szkół nr 26, gdzie poznała specyfikę pracy z uczniami o różnych stopniach niepełnosprawności oraz Przedszkole Miejskie nr 1 w Toruniu. W poniedziałek (10 lutego) w Urzędzie Marszałkowskim grupa francuska spotkała się z przedstawicielami samorządowych władz województwa.

 

Toruński Medyk współpracuje ze szkołą z Angers od 2013 roku.  W maju 2014 młodzież z toruńskiego Medyka udała się z rewizytą do Francji, gdzie odwiedziła liczne placówki świadczące usługi medyczne oraz opiekuńcze, a w ramach promocji województwa zaprezentowała walory kulturalno- turystyczne oraz historię regionu kujawsko- pomorskiego. W 2016 i 2018 roku młodzież francuska ponownie odwiedziła Kujawy i Pomorze. W ramach dotychczasowych wizyt w Regionie młodzież z Francji odwiedzała m.in. uzdrowiska w Ciechocinku oraz Inowrocławiu, Fundację Ducha, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu, Dom Dziecka w Toruniu, Fundację im. Brata Alberta, Specjalne przedszkole dla dzieci z autyzmem Tęcza oraz IX Liceum Ogólnokształcące w Toruniu.

 

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu
jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 


Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu

Departament Współpracy Międzynarodowej

 

Wizyta młodzieży z Angers w WK-P; fot. Mikołaj KuraśWizyta młodzieży z Angers w WK-P; fot. Mikołaj KuraśWizyta młodzieży z Angers w WK-P; fot. Mikołaj KuraśWizyta młodzieży z Angers w WK-P; fot. Mikołaj KuraśWizyta młodzieży z Angers w WK-P; fot. Mikołaj KuraśWizyta młodzieży z Angers w WK-P; fot. Mikołaj KuraśWizyta młodzieży z Angers w WK-P; fot. Mikołaj KuraśWizyta młodzieży z Angers w WK-P; fot. Mikołaj Kuraś

 

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone