Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

Pierwszy nabór w ramach Programu Interreg Europa Środkowa

Logotyp Interreg

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaprasza na krótkie spotkanie online 25 czerwca br. w godzinach 11:00-12:30, podczas którego udzielone zostaną praktyczne informacje, które pomogą w przygotowaniu się do udziału w pierwszym naborze projektów transnarodowych.


Nabór zostanie otwarty jesienią br. jednak już teraz przygotowywane są informacje i narzędzia, które pozwolą rozpocząć planowanie nowych projektów i tworzenie międzynarodowych partnerstw.
Podczas spotkania 25 czerwca br. przedstawione zostaną: zakres tematyczny naboru, charakterystyka projektów i źródła informacji oraz narzędzia służące wsparciu wnioskodawców.
Wszystkich chętnych do udziału w seminarium zapraszamy do rejestracji.
Program spotkania oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie: www.europasrodkowa.gov.pl w sekcji "Zaproszenia".
Link do seminarium, które odbędzie się za pomocą aplikacji ZOOM, zostanie przesłany osobom zarejestrowanym dzień przed spotkaniem.

 

Serdecznie zapraszamy!!!

Regionalny Punkt Kontaktowy ds. EWT

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone.