Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) potrzebujemy zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w tym przechowywanych odpowiednio w plikach cookies Dowiedz się więcej na temat polityki cookies
Klikając przycisk „Przejdź dalej” lub zamykając to okno za pomocą przycisku „x” wyrażasz zgodę na zasadach określonych poniżej:
Zgadzam się na przechowywanie w urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania przez ze mnie z produktów i usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym także informacji oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach dostosowania do potrzeb poprawy bezpieczeństwa, statystycznych i reklamowych. Możesz zmienić ustawienia obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Korzystając z naszych stron bez zmiany tych ustawień wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej na temat ochrony danych osobowych

Zakmnij Zakmnij
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

Loading script and Flickr images

Informacje prasowe

Nie mają domu – ich los w naszych rękach

Fot. Łukasz Piecyk dla UMWKP

Bezdomność – najbardziej skrajna i okrutna forma wykluczenia społecznego; stale obecna, choć jako społeczeństwo jesteśmy coraz bardziej zamożni. Samorząd województwa od lat finansuje adresowane do tej grupy programy i projekty w dziedzinie profilaktyki społecznej oraz programy doraźnego wspierania. Marszałek Piotr Całbecki zdecydował o rozpoczęciu przygotowań do powołania rady, która zajmie się stworzeniem regionalnego systemu ograniczania tego zjawiska.

 

- Trochę przyzwyczailiśmy się widoku zarośniętych mężczyzn, taszczących w starych reklamówkach cały swój dobytek, przysypiających na dworcach, grzebiących w śmietnikach, czasem żebrzących. Teraz, kiedy temperatury spadają poniżej zera, są niczym wyrzut sumienia zamożniejącego społeczeństwa. By poprawić swój los, mieć przed sobą lepsze życie, perspektywy na przyszłość, potrzebują innych. Potrzebują nas – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.  

 

Szacuje się, że w Polsce żyje obecnie blisko 33,5 tysiąca osób bez własnego miejsca na ziemi. W większości są to mężczyźni (80 proc.), w wieku 40-60 lat, pozbawieni dachu nad głową w wielu przypadkach bez własnej winy, najczęściej na skutek eksmisji (45 proc.) i konfliktów rodzinnych (36 proc.); wśród przyczyn są też uzależnienia i bezrobocie. W Kujawsko-Pomorskiem bez własnego kąta żyje 1 800 osób.

 

Lokalne programy wychodzenia z bezdomności finansowaliśmy już z unijnych środków pomocowych 2007-2013. Polski Komitet Pomocy Społecznej mógł dzięki temu objąć programem reintegracji zawodowej i społecznej 30 osób bezdomnych z terenu Bydgoszczy; Caritas Diecezji Włocławskiej, podczas dwóch edycji projektu, 30 i 60 osób z rejonu Włocławka; Toruńskie Centrum Caritas 50 bezdomnych z Torunia i gminy Chełmża; Brodnickie Centrum Caritas 30 osób bezdomnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w rejonie Brodnicy; Fundacja Pro Europa 40 bezdomnych z Torunia. Programy obejmowały m. in. pomoc psychologiczną, kursy i staże zawodowe oraz pomoc w poszukiwaniu pracy, a także mieszkania chronione dla tych, którzy mogą już sobie radzić o własnych siłach.

 

Także obecnie przeznaczamy sporo pieniędzy na ten cel. Samorząd miejski Bydgoszczy otrzymał w grudniu ponad 2 miliony złotych na remont i przebudowę zdegradowanych lokali komunalnych na mieszkania socjalne i wspomagane. W 40 takich mieszkaniach zamieszka 80 niesamodzielnych osób bezdomnych oraz zagrożonych bezdomnością osób o niskich dochodach (20 już zasiedlono, mieszka w nich 45 osób). Wiąże się to z udziałem w zindywidualizowanym programie socjoterapeutycznym oraz wsparciem opiekuńczym (pomoc w przygotowaniu posiłków, zakupach, rejestracji do lekarza, etc.). Osoby przebywające w bydgoskich schroniskach dla bezdomnych są adresatami dwóch realizowanych już projektów prowadzonych przez działające w tym mieście organizacje pozarządowe, Inkubator Społeczny i Centrum Rozwoju Kapitału Społecznego. Będą mogły zamienić miejsce w noclegowni na lokum w mieszkaniu wspomaganym, zostaną też objęte skrojonym na marę programem wychodzenia z bezdomności i świadczonymi na miejscu usługami opiekuńczymi. Łączna wysokość dofinansowania przekracza w tym przypadku 1,4 mln złotych. 

 

Zgromadzenie Sióstr Albertynek, które w Bydgoszczy prowadzi kuchnię dla ubogich, za ponad 4 miliony złotych zbuduje nowy budynek, w którym znajdą miejsce zaplecze kuchenne i stołówka oraz pokoje interwencyjne dla ofiar przemocy domowej i ośrodek terapeutyczny dla osób, które spróbują wyjść z bezdomności lub uzależnienia. Dotację na stworzenie mieszkań socjalnych dla osób zagrożonych bezdomnością w Bronisławiu (blisko 300 tysięcy złotych) otrzymała też w ostatnich tygodniach gmina Dobre w powiecie radziejowskim.

 

Marszałkowski Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej od kilkunastu lat przygotowuje przed zimą informatory, plakaty i ulotki z adresami miejsc udzielających wsparcia bezdomnym. Trafiają do instytucji, z którymi stykają się takie osoby (m. in. szpitali, więzień, schronisk i noclegowni, straży miejskiej i policji), są też kolportowane w miejscach gdzie bezdomni przebywają (m. in. na dworcach). Od dwóch lat prowadzi też kampanię informacyjną na temat mądrych sposobów pomocy wykluczonym.

 

Rada do spraw wychodzenia z bezdomności przy marszałku województwa kujawsko-pomorskiego zajmie się m. in. stworzeniem diagnozy sytuacji i mapy potrzeb, opracowaniem modelu przeciwdziałania wykluczeniu i bezdomności oraz monitorowaniem losów osób wychodzących z bezdomności, monitorowaniem standardów i promowaniem dobrych praktyk w tej sferze. Będzie też doradzać w tym zakresie gospodarzowi województwa. Wejdą do niej m. in. przedstawiciele organizacji pozarządowych posiadających doświadczenie w udzielaniu tego rodzaju pomocy, samorządów lokalnych, publicznych służb pracy i pracodawców oraz świata nauki.

 

Marszałek Piotr Całbecki spotkał się 20 grudnia z przedstawicielami Caritas diecezji bydgoskiej, toruńskiej i włocławskiej oraz toruńskimi franciszkanami z Podgórza, prowadzącymi noclegownie i jadłodajnie dla bezdomnych oraz działającymi na rzecz ograniczenia bezdomności. Z rąk gospodarza województwa odebrali specjalne certyfikaty pomocy społecznej potwierdzające wysoki poziom świadczonego wsparcia. Marszałek Całbecki podzielił się opłatkiem z podopiecznymi tych instytucji.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

19 grudnia 2017 r.

Ostatnia aktualizacja: 22 grudnia 2017 r.

 

Certyfikaty dla instytucji pomocy społecznej udzielających wsparcia bezdomnym; fot. Łukasz Piecyk dla UMWKPCertyfikaty dla instytucji pomocy społecznej udzielających wsparcia bezdomnym; fot. Łukasz Piecyk dla UMWKPCertyfikaty dla instytucji pomocy społecznej udzielających wsparcia bezdomnym; fot. Łukasz Piecyk dla UMWKPCertyfikaty dla instytucji pomocy społecznej udzielających wsparcia bezdomnym; fot. Łukasz Piecyk dla UMWKPCertyfikaty dla instytucji pomocy społecznej udzielających wsparcia bezdomnym; fot. Łukasz Piecyk dla UMWKPCertyfikaty dla instytucji pomocy społecznej udzielających wsparcia bezdomnym; fot. Łukasz Piecyk dla UMWKP


AdmirorGallery 5.0.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
BIP Kujawsko-Pomorskie konstelacje dobrych miejsc