Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr
Szukaj

Znamy laureatów konkursu Dziedzictwo Wieków 2019

Laureat tegorocznej nagrody Dariusz Subocz w prowadzonym przez siebie Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie (powiat toruński), fot. Łukasz Piecyk
Laureat tegorocznej nagrody Dariusz Subocz w prowadzonym przez siebie Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie (powiat toruński), fot. Łukasz Piecyk

Gmina Miasta Chełmża, Jerzy Okoński, Dariusz Subocz oraz Anna Soborska-Zielińska i Marek Zieliński to laureaci tegorocznej edycji konkursu Dziedzictwo Wieków w ramach którego przyznajemy wyróżnienia za szczególne osiągnięcia w dziedzinie konserwacji i restauracji zabytków. Zwycięzcy otrzymają  medale Hereditas Saeculorum podczas uroczystej gali inaugurującej wojewódzkie obchody Europejskich Dni Dziedzictwa, która odbędzie się 7 września w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.

 

- To wyraz uznania dla osób zaangażowanych w działania na rzecz ochrony naszego materialnego dziedzictwa kulturowego. Przyznając te wyróżnienia promujemy dobre praktyki i osiągnięcia w tej dziedzinie – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Gmina Miasta Chełmża została wyróżniona w kategorii I - prace konserwatorskie i restauratorskie za remont i modernizację wieży ciśnień w Chełmży. Wzniesiona w 1900 roku wieża reprezentuje rzadkie połączenie stylu neogotyckiego z tzw. stylem wernakularnym i jest jednym z symboli rozwoju Chełmży z końca XIX, zaznaczonego wyraziście w panoramie miasta. W ramach projektu modernizacyjnego wykonano między innymi remont konstrukcji dachu, ściany wieży poddane zostały kompleksowej renowacji i konserwacji. Uzupełniono liczne ubytki cegieł, spoinowania, powierzchnię cegieł oczyszczono, restauracji poddano drzwi wejściowe. Wewnątrz wzmocniono stropy Foerstera, naprawiono posadzki na parterze i piętrze, przeprowadzono renowację schodów i podestów drewnianych. Przedsięwzięcie zrealizowano przy współudziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Prace zostały wykonane na wysokim poziomie technicznym z poszanowaniem zasad konserwatorskich.

 

W kategorii II – uhonorowanie szczególnych osiągnięć związanych z opieką nad zabytkami i ochroną zabytków medal otrzymają Jerzy Okoński, Dariusz Subocz oraz Anna Soborska-Zielińska i Marek Zieliński.

 

Jerzy Okoński otrzyma wyróżnienie za wieloletnie zarządzanie rewitalizacją zabytkowego Fortu IV im. Stanisława Żółkiewskiego w Toruniu. Fort IV został wybudowany w latach 1878-1884 jako trzeci z kolei fort toruńskiego pierścienia fortecznego. Jerzy Okoński przejął budynek, opuszczony przez upadły zakład produkcji pieczarek w 1995 roku z podtopioną fosą i zalaną dolną kondygnacją koszar. Jest pomysłodawcą, organizatorem i głównym realizatorem prac remontowych, adaptacyjnych i konserwatorskich. Prace sfinansowane z własnych środków, doprowadziły do zagospodarowania koszar fortu na schronisko turystyczne z gastronomią w 1998 roku. W następnych latach zagospodarowano kolejno: prochownie, czołowy blok kazamatowy, dziedzińce, schrony pogotowia. W ostatniej dekadzie, gdy widoczne stały się efekty wcześniejszych prac, Jerzy Okoński pozyskuje dotacje na przeprowadzenie robót remontowo-budowlanych ratujących zagrożone elementy zabytku. Odrestaurowany obiekt jest udostępniany turystom indywidualnym i grupowym, pod opieką wykwalifikowanych przewodników. Te działania zapoczątkowały rozwój turystyki fortecznej w Toruniu.

 

Dariusz Subocz otrzyma nagrodę za uratowanie przed zniszczeniem i wieloletnie zarządzanie rewitalizacją zabytku – dawnego kościoła pw. Św. Barbary w Grębocinie, w którym mieści się obecnie Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa. Budynek kościoła w stanie ruiny zakupił w roku 1998, po przeprowadzeniu prac remontowo-adaptacyjnych, nie naruszając zachowanych jesz­cze wartości zabytkowych obiektu, w roku 2004 otworzył w nim prywatne muzeum, w oparciu o własną kolekcję dawnych maszyn papierniczych i drukarskich. Dariusz Subocz prowadzi w nim nie tylko unikalne działania edukacyjne w zakresie technik i technologii dawnego piśmiennictwa i drukarstwa, ale również – w ramach realizowanych badań naukowych – rozwija metodologię produkcji i kon­serwacji papieru przy użyciu sprzętów własnego pomysłu i konstrukcji. Przy muzeum zorganizował pracownię konserwacji i restauracji dzieł sztuki, uznawaną za jedną z najlepszych w Polsce. Pracownia realizuje ambitne zadania konserwatorskie na zamówienie licznych muzeów i archiwów w kraju, a także instytucji zagranicznych. Z Dariuszem Suboczem przeprowadziliśmy wywiad tygodnia, który jest dostępny tutaj.

 

Anna Soborska-Zielińska i prof. Marek Zieliński - badacze dziejów Chełmna i aktywni opiekunowie chełmińskich zabytków – otrzymają nagrodę za zainicjowanie wykonania prac remontowo-konserwatorskich, w szczególności prowadzonych przy dawnym kościele klasztornym dominikanów, obecnie filialnym pw. św. Piotra i Pawła oraz dawnej pastorówce z 1898 r. przy ul. Wodnej 3. Państwo Anna Soborska-Zielińska i Marek Grzegorz Zieliński od ponad 20 lat prowadzą rozległą działalność zawodową i społeczną na polu badań, popularyzacji i promocji dziedzictwa oraz w zakresie opieki nad zabytkami Chełmna, w tym szczególnie wspomnianego kościoła (w latach 1829-1945 świątyni ewangelickiej) oraz budynku dawnej pastorówki przy ul. Wodnej 3 (dom własny). Ich zasługą jest ponadto przywracanie elementów wyposażenia kościoła do jego wnętrza oraz stała pielęgnacja świątyni wraz z jej otoczeniem.

 

Medale Hereditas Saeculorum wręczymy po raz ósmy. W ubiegłym roku nagrody przyznano Muzeum Etnograficznemu w Toruniu, Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Toruniu, Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Toruniu, Klasztorowi Karmelitów Bosych w Zamartem, dr hab. Monice Jakubek-Raczkowskiej i dr. hab. Juliuszowi Raczkowskiemu i Tomaszowi Kowalskiemu (zespół), dr. Michałowi Kurkowskiemu i dr. hab. Michałowi Woźniakowi. Więcej tutaj.

 

Departament Kultury i Edukacji  i

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

7 sierpnia 2019 r.

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone