Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

Pomoc w walce z uzależnieniami

Fot. Andrzej Goiński
Fot. Andrzej Goiński

Dedykowany młodzieży program profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów” to jeden z wielu regionalnych projektów edukacyjnych, które otrzymało dofinansowanie samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Ogłosiliśmy trzy konkursy dla organizacji i stowarzyszeń, które realizują programy mające na celu walkę z alkoholizmem i narkomanią oraz pomoc osobom uzależnionym i ich bliskim. Na zadania te Urząd Marszałkowski przeznaczy 680 tysięcy złotych.

 

- Opieka nad osobami borykającymi się z problemem alkoholowym i narkomanią to jedno z zadań województwa kujawsko-pomorskiego. Co roku Urząd Marszałkowski wspiera organizacje pozarządowe, w tym te, które realizują działania profilaktyczne w walce z uzależnieniami – mówi marszałek Piotr Całbecki

 

W ramach konkursu „Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim” dofinansowanie przeznaczono między innymi na realizację różnego rodzaju programów profilaktycznych, akcji edukacyjnych, zajęć terapeutycznych oraz uruchomienie specjalistycznych poradni. Kwota wsparcia wynosi 260 tysięcy złotych i otrzymają ją  między innymi Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”, Bydgoskie Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii oraz toruńskie Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne „Cistor”.

 

Lista dofinansowanych projektów

 

Na przeciwdziałanie narkomanii, w tym m.in. na edukację młodzieży, profilaktykę uzależnień, wsparcie dla rodzin osób uzależnionych, przeznaczyliśmy 350 tysięcy złotych. Wśród  organizacji, które otrzymały dotacje, są: bydgoski i toruński oddział Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii, Stowarzyszenie „Monar” z oddziałem w Bydgoszczy oraz toruńska Fundacja „Parasol”.

 

Lista dofinansowanych projektów 

 

Dofinansowanie trafiło także do organizacji realizujących programy profilaktyki uzależnień służące aktywizacji środowisk wiejskich. Możliwe będzie uruchomienie grup wsparcia oraz punktów konsultacyjnych dla osób uzależnionych i ich rodzin. Na te działania przeznaczyliśmy 70 tysięcy złotych. Otrzymali je między innymi Stowarzyszenie „Dorośli Dzieciom” działające na terenie powiatu sępoleńskiego, bydgoskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu, Osobom Współuzależnionym oraz Ofiarom Przemocy „Alwernia”, a także działająca  w Toruniu Specjalistyczna Pomoc Rodzinom „Nadzieja”.

 

Lista dofinansowanych projektów

 

Jak co roku Urząd Marszałkowski wsparł realizację projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe w dziedzinach: kultury, sportu, rozwiązywania problemów uzależnień, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, turystyki i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. W puli środków, które trafią do NGO na te działania jest blisko 8 milionów złotych, które zostały rozdysponowane w ramach 26 konkursów. Czytaj więcej:

 

Beata Krzemińska
Rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

30 czerwca 2020

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone.