Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

Środki na lokalne inicjatywy w Inowrocławiu

Podpisanie umów w LGD Inowrocław, fot. LGD Inowrocław
Podpisanie umów w LGD Inowrocław, fot. LGD Inowrocław

Ograniczeniu strefy ubóstwa i wykluczenia społecznego posłuży blisko 600 tysięcy złotych, które Lokalna Grupa Działania Inowrocław rozdysponowała między 11 podmiotów. We wtorek (29 czerwca) symboliczne czeki wręczyła grantobiorcom przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska.

 

- Powierzenie lokalnym społecznościom decydowania o środkach na ważne lokalnie cele okazało się sukcesem. LGD-y z powodzeniem realizują związane z tym zadania – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

 

Dzięki wsparciu zrealizowane zostaną działania o charakterze integracyjnym, animacyjnym i edukacyjnym, m.in. warsztaty artystyczne, zajęcia z terapeutą, spotkania z psychologiem i prawnikiem. Rozdysponowane środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego).

 

 

Lokalne Grupy Działania to partnerstwa tworzone przez samych mieszkańców, organizacje pozarządowe i samorządy. W naszym regionie jest ich 28. Swoje inicjatywy realizują z udziałem środków europejskich, przekazanych im dzięki instrumentowi Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS).

 

 

Zobacz także:

 

Lokalna Grupa Działania Inowrocław

i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

1 lipca 2021 r.

 

Podpisanie umów w LGD Inowrocław, fot. LGD Inowrocław Podpisanie umów w LGD Inowrocław, fot. LGD Inowrocław Podpisanie umów w LGD Inowrocław, fot. LGD Inowrocław Podpisanie umów w LGD Inowrocław, fot. LGD Inowrocław Podpisanie umów w LGD Inowrocław, fot. LGD Inowrocław Podpisanie umów w LGD Inowrocław, fot. LGD Inowrocław

 

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone