Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

 

1. Założenia polityki terytorialnej województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020

 
 
 
 
 

2. Zasady przygotowania Strategii dla Obszarów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego w okresie programowania 2014-2020

Uchwała nr 5/135/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Zasad przygotowania Strategii dla Obszarów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego w okresie programowania 2014-2020” 


Zasady przygotowania Strategii dla Obszarów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego w okresie programowania 2014-2020 

 

 

3. Zasady przygotowywania Strategii dla miast regionalnych i miasta subregionalnego oraz obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie

4. Zasady oceny Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego przez IZ RPO (plik pdf załącznik nr 1, 2)

Uchwała w sprawie przyjęcia zasad oceny Strategii ORSG- 15.04.2015

Zasady oceny Strategii ORSG - 15.04.2015

 

5. Zasady oceny Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji przez IZ RPO (plik pdf załącznik nr 3, 4)

Uchwała w sprawie przyjęcia zasad oceny Strategii OSI - 15.04.2015

Zasady oceny Strategii OSI - 15.04.2015

 
6. Uchwały ws. wyznaczenia obszaru ZIT, OSI, ORSG

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone.