Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie – modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. L. Braille’a w Bydgoszczy

Logotyp - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 im. L. Braille’a w Bydgoszczy

 

Lider projektu: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego

Biuro Rozwoju Jednostek Edukacyjnych

 

Projekt jest dofinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Działanie: 6.3 Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną

Priorytet: 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego

 

Okres realizacji projektu: 2017 - 2019

Całkowity budżet projektu: 3 808 905,87

 

Zespół zarządzający:

Hanna Gruszczyńska - koordynator projektu tel. 660 697 049; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Krótka charakterystyka:

           

Projekt pn. „Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie – modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. L. Braille’a w Bydgoszczy” otrzymał dofinansowanie zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 5/191/18 z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020)

 

Projekt dotyczy przebudowy, modernizacji, remontu oraz adaptacji budynku warsztatów, w tym zakupu wyposażenia, do warsztatów i pracowni na potrzeby prowadzenia zajęć praktycznych dotyczących kształcenia zawodowego w bydgoskim ośrodku (KPSOSW). Kształcenie  zawodowe jest kierowane do młodzieży niewidomej, słabo widzącej, głuchoniewidomej oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

Modernizacja, remont i przebudowa warsztatów i pracowni objęła pracownie dla zawodów:

 

 • mechanik monter maszyn i urządzeń,
 • elektromechanik,
 • ślusarz,
 • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej,
 • kucharz,
 • technik masażysta,
 • technik tyfloinformatyk,
 • technik administracji.

 

Doposażone zostaną także nowopowstałe zawody:

 • kelner (Technikum)
 • florysta (Specjalna Szkoła Policealna).

 

W ramach projektu zakupione zostanie wyposażenie dla pracowni i warsztatów zgodnie ze szczegółowym katalogiem wyposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych, który został opracowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dla 190 zawodów i jest udostępniony na stronie internetowej www.koweziu.edu.pl.

 

Cele projektu:

 • poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego dla 88 uczniów szkół zawodowych wchodzących w skład SOSW nr 1 w Bydgoszczy poprzez zmodernizowanie, przebudowę, remont i doposażenie 12 istniejących warsztatów i pracowni oraz adaptacji pomieszczeń i wyposażenie dla nowopowstałych warsztatów i pracowni kształcenia zawodowego;
 • dostosowanie umiejętności 88 uczniów szkół zawodowych wchodzących w skład SOSW nr 1 w Bydgoszczy do potrzeb obecnego rynku pracy;
 • zwiększenie oferty edukacji zawodowej w SOSW o 2 zawody dostosowane do potrzeb rynku pracy czyli kelner w Technikum oraz florysta w Specjalnej Szkole Policealnej;
 • podwyższenie standardów infrastruktury dydaktycznej w zakresie 13 warsztatów/pracowni do wymagań obowiązujących dla pracowni kształcenia zawodowego przy uwzględnieniu nowych technik i technologii stosowanych w branży.

 

 

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone.