Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

Logo projektu Digitourism

Partnerzy projektu Digitoursim:

 • Auvergne-Rhône-Alpes Tourism - Francja
 • Fundacja Grand Paradis - Włochy
 • Uniwersytet w Peczu - Węgry
 • Rada Hrabstwa Surrey – Wielka Brytania
 • Władze Okręgu Oppland - Norwegia
 • Aragoński Instytut Technologii - Hiszpania
 • Stowarzyszenie Innovalia - Hiszpania
 • Województwo Kujawsko-Pomorskie - Polska
 • NHTV Uniwersytet Nauk Stosowanych w Bredzie - Holandia


Projekt Digitourism służy usprawnieniu polityki regionów partnerskich (fundusze strukturalne i polityka regionalna), wspierając innowacyjne zastosowania  rzeczywistości wirtualnej w sektorze turystycznym. Wykorzystanie nowinek technologicznych może znacząco wesprzeć samorządy w promocji zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz zapewnić przedsiębiorcom w branży turystycznej przewagę w bardzo konkurencyjnym sektorze gospodarki.


Istnieje szeroki zakres możliwości zastosowania cyfrowej rzeczywistości:

 • Nowe narzędzie promocyjne (wykorzystanie na targach, publikowanie treści do obejrzenia w domu itp.).
 • Rewolucyjny sposób świadomego wyboru oferty z branży turystycznej, wykorzystujący najnowszą technologię wirtualnej rzeczywistości, dla osób zainteresowanych sprawdzeniem potencjalnych kierunków podróży, zastępując tradycyjne broszury i ulotki, wirtualnym obraze.
 • Narzędzie przełamujące ograniczenia, umożliwiające organizowanie wycieczek w wirtualnej rzeczywistości do miejsc, które nie są łatwo dostępne dla osób starszych lub niepełnosprawnych lub miejsc, których nie można odwiedzić ze względów bezpieczeństwa.
 • Medium do poszerzania możliwości utrwalenia wspomnień z wakacji nakręcone w 3D pozwalające turystom na ponowne przeżycie i zanurzenie się w swoich doświadczeniach, dając nowy sposób dzielenia się wspomnieniami z podróży z najbliższymi i znajomymi.

 

Aby osiągnąć główny cel, Digitourism wspiera działania takie jak:

 • Wspieranie innowacji w konkretnym sektorze (Cyfrowe realia, gdy takie inicjatywy istnieją): programy dotacji, stymulowanie projektów itp.
 • Organizowanie najlepszych warunków dla stymulowania innowacji w sektorze cyfrowej rzeczywistości wzmacniając powiązania między małymi i średnimi przedsiębiorcami, a władzami publicznymi, poprzez zapewnienie dostępności do publicznych danych cyfrowych, w celu zasilania aplikacji wykorzystujących wirtualną rzeczywistość
 • Włączenie udziałowców gospodarki turystycznej w proces innowacji, aby pomóc w skierowaniu tej innowacji do sektora turystycznego.
 • Zapewnienie zaangażowania podmiotów regionalnych, w szczególności instytucji zarządzających funduszami strukturalnymi

  

Czas realizacji projektu: czerwiec 2018 – czerwiec 2023.

 

Zaplanowana kwota dofinansowania / Budżet województwa kujawsko-pomorskiego: 1 957 745.00 EUR

 

Szczegółowe informacje o projekcie:

https://www.interregeurope.eu/digitourism/

 

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone.