Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

HICAPS – Historical Castle Parks (Program Interreg Europa Środkowa)

HICAPS logo

Celem projektu jest ochrona zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego w postaci historycznych parków i ogrodów, które znajdują się w otoczeniu zabytkowych obiektów.

 

W przeszłości parki przypałacowe utrzymywane były w wysokich standardach, odzwierciedlających społeczne i kulturowe wartości ich właścicieli, demonstrując ich siłę polityczną i gospodarczą. Jednak obecnie wiele z tych parków znika z powodu braku środków finansowych i braku wiedzy na temat ich ochrony.

Przy zaangażowaniu partnerów zagranicznych oraz podmiotów publicznych i prywatnych, instytucji kultury, edukacji, środowiska i samych mieszkańców, opracowana zostanie międzynarodowa strategia waloryzacji dziedzictwa kulturowego i potencjału parków historycznych.

Zaplanowano również pracę nad raportem dotyczącym zasobów kulturowych i środowiskowych parków historycznych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Przeprowadzone zostaną szkolenia dla pracowników regionalnych instytucji kultury w zakresie standardów zarządzania zasobami kulturowymi. W końcu, przygotowana zostanie dokumentacja techniczna i modelowanie (wizualizacja 3D) dla planowanego do modernizacji obszaru pilotażowego (parku lub ogrodu usytuowanego w bezpośrednim otoczeniu obiektu zabytkowego).

 

Partnerzy projektu:

Miasto Velenje (Municiality of Velenje, Słowenia), Instytut Badań i Rozwoju Bistra Ptuj (Scientific research Centre Bistra Ptuj, Słowenia), Uniwersytet w Lublanie – Wydział Architektury (University of Ljubljana – Faculty of Architecture, Słowenia), Fundacja Villa Ghigi (Villa Ghigi Foundation, Włochy), Stowarzyszenie „Petit Philosophy” (Association „Petit Philosophy”, Chorwacja), Miasto Varazdin (City/Municipality of Varazdin, Chorwacja), Gmina Bedekovcina (Chorwacja), Miasto Ferrara (Włochy), Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego.

Planowany czas realizacji projektu: 06.2016 – 05.2020

 

Oficjalna strona projektu

 

Raport o zasobach kulturowych i środowiskowych parków historycznych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego wraz ze szczegółową charakterystyką Zespołu Pałacowo-Parkowego w miejscowości Wieniec.

 

KłóbkaLubostroń pałacZamek w Świeciu fot. Danie Pachzespół pałacowo parkowy w Runowie Krajeńskim  z malowniczymi ruinami zamku pałacu, fot. Daniel Pach

 

 

Projekt Rewitalizacji parku w Wieńcu

Film - HICAPS pilot site - Wieniec, Poland

 

Wieniec, fot. R.ModrzewskiWieniec, fot. R.Modrzewski

 

Katalog “Historyczne parki dworskie”

Wieniec 3D

 

Transnational strategy on evaluation of cultural heritage and potentials of historical parks in Central Europe

Wieniec, fot. R. Modrzewski

 

 

 

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone.